Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Ontwerp bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4 in Ulicoten

Door initiatiefnemer is een herziening van het bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de agrarische bestemming naar een woonbestemming, gelegen op het perceel aan de Maaijkantsestraat 4 in Ulicoten. Het ontwerp bestemmingsplan gaat vergezeld van de verschillende onderzoeken. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke zienswijze in te dienen. Het ontwerp bestemmingsplan Maaijkantsestraat 4 ligt met ingang van 30 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 voor 6 weken ter inzage. Uw zienswijze moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft en de reden(en) van de zienswijze. U kunt uw schriftelijke zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Voor informatie over dit bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Dhr. A. van der Zwaluw, per mail via alexvanderzwaluw@abg.nl, of telefonisch via 088-3821453.