Bekendmaking Voorontwerp bestemmingsplan Sportpark Boschoven in Baarle-Nassau

Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau hebben in hun vergadering van 11 februari 2020 besloten het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Sport Boschoven’ voor iedereen ter inzage te leggen.

De ontwikkeling op het sportpark Boschoven gaat uitsluitend om de ontwikkeling van één hockeyveld. Dit hockeyveld komt in plaats van twee tennisbanen. Het beoogde hockeyveld past niet volledig binnen de huidige bestemming ‘sport’. Daarom hebben we een bestemmingsplanwijziging gestart. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief door een mail te sturen naar: jobdijkstra@abg.nl.

Het voorontwerpbestemmingsplan bevat ook verschillende onderzoeken. Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Iedereen krijgt de gelegenheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 25 februari 2020 tot en met 7 april 2020 voor zes weken ter inzage. Uw inspraakreactie moet binnen deze termijn zijn ontvangen en zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. Ook geeft u aan op welk bestemmingsplan uw inspraakreactie betrekking heeft en de reden(en) van de inspraakreactie. U kunt uw schriftelijke inspraakreactie sturen aan de gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau, postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

U kunt zich ook aanmelden voor de ‘attenderingsservice’ van officiële berichten van de overheid. Als u zich hier aanmeldt krijgt u automatisch een bericht als er een publicatie wordt gedaan in uw buurt. Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich aanmelden en blijft u altijd op de hoogte van berichten over uw buurt.