Vroeg Eropaf

Lukt het u niet om rekeningen op tijd te betalen? Dat is niets om u voor te schamen. Het kan namelijk iedereen overkomen en dat is niets om u voor te schamen. Het gaat bijvoorbeeld over betalingsachterstanden van energie, water en zorgverzekering. Deze hulp en ondersteuning is gratis en voor alle inwoners.

Wat is Vroeg Eropaf?

Vroeg Eropaf binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken. Voor het doorgeven van betalingsachterstanden zijn strenge regels, omdat het om privacygevoelige informatie gaat. Hier gaan we als gemeente natuurlijk vertrouwelijk mee om. Vanaf januari dit jaar is vroegsignalering (in volksmond ook wel “Vroeg Eropaf” genoemd) verankerd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en is het een verplichting voor zowel de signaalpartners als gemeente.

Vroeg Eropaf-team is er voor u

De gemeente werkt nauw samen met het Dorpsteam.

Vanuit het Dorpsteam is er een speciaal team van professionals opgesteld, ook wel het “Vroeg Eropaf-team” genoemd. Het Vroeg Eropaf-team gaat vanaf nu inwoners benaderen met de vraag of zij hulp nodig hebben bij geldzaken. Voor nu doet het Vroeg Eropaf-team dit digitaal. Als de coronamaatregelen het weer toelaten, komt iemand van het Vroeg Eropaf team persoonlijk bij de inwoners aan de deur.

Wie zijn wij?

Wij zijn Team Vroeg Eropaf van de gemeente Baarle-Nassau. Wij helpen mensen met (beginnende) financiële problemen. Dit doen we samen met de woningcorporaties Energiemaatschappijen, Brabant Water en de zorgverzekeringen. Zo willen we inwoners helpen om schulden te voorkomen.

Hoe werkt het?

  • Het Vroeg Eropaf-team maakt een afspraak. Telefonisch of online. Wat u prettig vindt.
  • Bespreken uw financiële situatie.
  • Samen kijken zij met u naar regelingen en voorzieningen die u kunnen helpen.
  • Als het nodig is, dan zorgt het Vroeg Eropaf-team ervoor dat u de juiste vervolghulp krijgt.
  • Hulp en ondersteuning is gratis én voor alle inwoners.

Voor wie is Vroeg Eropaf?

Hulp en ondersteuning via Vroeg Eropaf is er voor alle inwoners van de gemeente Baarle-Nassau.

Hoe weten jullie dat ik een aantal rekeningen niet heb betaald?

Een betalingsachterstand wordt vanaf nu doorgegeven aan de medewerkers van het team ‘Vroeg Eropaf’. Als er sprake is van een betalingsachterstand tussen de 30-100 dagen dan neemt het team contact op via de mail of per post (brief). Als er bij twee of meer organisaties een rekening niet is betaald dan belt het team u op of komen zij bij u aan de deur om te helpen. Dit laatste is natuurlijk afhankelijk van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Uw veiligheid staat voorop.

Hulp en ondersteuning door het Vroeg Eropaf-team is gratis en vrijblijvend.

Wat gebeurt er met de informatie die besproken wordt?

De informatie uit het gesprek wordt alleen gedeeld met de aangesloten partijen als u daar toestemming voor geeft. Alle overige informatie wordt niet opgeslagen of bewaard.

Hoe word ik geholpen?

Hoe u geholpen wordt, hangt af van uw situatie en van uw wensen. Er vindt een ge­sprek plaats over uw financiën en over andere zaken die u belangrijk vindt. Tijdens dit gesprek wordt een plan gemaakt met u waarin gesproken wordt hoe eventuele vervolghulp eruit ziet.

Meer informatie of een vraag?

Onze hulp kost u niets. Heeft u vragen? Neem gerust contact op. Stuur een mail naar: eropaf@dorpsteambaarlenassau.nl. Wij nemen tijdens kantooruren contact met u op.