Werk en Vrijwillgerswerk

Bent u op zoek naar werk of vrijwilligerswerk en heeft u daar vragen over? Hieronder leest u wie u hierbij verder kan helpen.

Op zoek naar werk?

Bent u op zoek naar werk en heeft u daar vragen over? Via Talent2Work kunnen we u verder helpen.

De gemeente werkt met de methodiek “Talent2Work”. Doel van deze methode is zoveel mogelijk mensen met een uitkering te laten uitstromen naar werk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling re-integratie via sociaaldomein@abg.nl.

Jeugdwerkloosheid

Ben je een jongere tussen de 18-27 jaar en heb je vragen over werk, scholing of inkomen/uitkering? Neem dan contact op met team re-integratie via sociaaldomein@abg.nl of tel. 14013.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerspunt Baarle

Wilt u vrijwilliger worden of zoekt u juist hulp van een vrijwilliger? Heeft uw vereniging advies nodig? Bent u op zoek naar samenwerking? Met dit soort vragen kunt u terecht bij onze dorpsverbinder, Eveline Beemster. Zij is te bereiken via 06-45160623 of per mail: evelinebeemster@contourdetwern.nl. Ook met andere vragen over vrijwillige inzet of met goede ideeën kunt u bij haar terecht. Kijk voor meer informatie op vrijwilligerspuntbaarle.nl.

Gratis VOG voor vrijwilligers

Elke vrijwilliger die werkt met kwetsbare mensen kan vanaf 1 november 2018 gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgen. De vrijwilliger toont met de VOG aan dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Meer weten over de gratis VOG-regeling? Ga dan naar www.gratisvog.nl.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente. Vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij de gemeente. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers vallen niet onder de collectieve verzekering. Mantelzorgers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering. 

Meer informatie over de collectieve vrijwilligersverzekering leest u hier. Wilt u aangifte doen van een schade? Maak gebruik van het aangifteformulier schade voor vrijwilligers.