Wijzigingsplan Heikantsestraat 6 in Ulicoten

Initiatiefnemer stelde een wijzigingsplan op voor de locatie Heikantsestraat 6 in Ulicoten. Het wijzigingsplan gaat samen met verschillende onderzoeken. Het wijzigingsplan gaat over het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch – agrarisch bedrijf’ naar de bestemming ‘wonen’. Ook wordt er woningsplitsing mogelijk gemaakt.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen van 2 augustus 2019 tot en met 12 september 2019, gedurende zes weken ter inzage. U kunt het wijzigingsplan in deze bekijken op het gemeentekantoor in Baarle-Nassau. Als u gebruik wilt maken van deze inzagemogelijkheid maak dan een afspraak. Dat kan online via ons afsprakenformulier of bel naar ons algemene nummer 14013. Mailen kan natuurlijk ook via info@baarle-nassau.nl. Het plan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u een specifieke vraag? Maak dan een afspraak met de heer Van der Zwaluw. Zijn telefoonnummer is 088 - 382 14 53.

In beroep

Tijdens de ‘ter inzage termijn’ kan door belanghebbenden een beroepschrift ingediend worden. U vraagt dan een voorlopige voorziening aan. Dat kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. U bent een belanghebbende indien:

  • u tijdig een zienswijze indient tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen (artikel 3.8.1 Wro)
  • u geen zienswijze stuurde en u aan kunt tonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze in te dienen (tegen het ontwerp wijzigingsplan en/of het besluit om (g)een ontwerp exploitatieplan vast te stellen)
  • uw beroepsschrift gaat over een eventuele wijziging van het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan. Het is dan niet noodzakelijk dat u een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan indiend.