Zonneweides en windenergie

Als gemeente hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat we in 2030 49% minder CO² uitstoten dan in 1990. Ook ligt er een opgave vanuit het rijk om samen met regionale partners duurzame energie op te wekken. Om op deze vraagstukken te kunnen reageren, denken we na over de opwek van duurzame energie op ons grondgebied en bepalen we samen met onze inwoners hoe we tegen de ontwikkeling van duurzame energie aankijken.

RES West-Brabant

Elke regio in Nederland maakt plannen over hoe en waar de regio duurzame energie opgewekt kan worden. De energieregio helpt de gemeenten daarnaast bij de uitvoering van deze plannen. Al deze plannen komen samen in een RES, de Regionale Energie Strategie. De gemeente Baarle-Nassau valt onder de RES-regio West-Brabant. Met de RES West-Brabant werken we samen met de andere gemeenten aan een duurzame toekomst.

De RES West-Brabant 1.0 is in februari 2021 gepresenteerd. In maart 2021 heeft de gemeenteraad deze vastgesteld. Met de vaststelling van deze eerste versie heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om tot 2030 vol in te zetten op de ontwikkeling van zon op dak. Daarnaast houdt het vaststellen van de RES dat we als gemeente beginnen met verkennen hoe we na 2030 in de regio willen bijdragen aan de opwek van duurzame energie.

De RES wordt vervolgens elke twee jaar herzien. Zo blijft de RES een strategie die meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Download de definitieve versie van de RES West-Brabant.

Beleid duurzame opwek

Op dit moment werken we aan een beleidskader voor het opwekken van duurzame energie. In dit beleidskader bepalen we waar en onder welke randvoorwaarden in onze gemeente we mogelijkheden zien voor het opwekken van duurzame energie. We hebben hiermee in het voorjaar van 2021 een start gemaakt door gesprekken en bijeenkomsten te organiseren met inwoners en andere belanghebbenden.

In september 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het proces in twee delen op te knippen, een kader voor kleinschalige initiatieven voor op de korte termijn en een kader voor grootschalige duurzame opwek voor de toekomst (na 2030). Het participatietraject voor het beleidskader voor grootschalige initiatieven wordt naar verwachting in mei 2022 herstart. Wilt u nu al meedenken? Neem contact met ons op via duurzaamheid@abg.nl.

Kleinschalig initiatievenkader voor duurzame opwek

We stellen een kleinschalig initiatievenkader op voor de opwek van duurzame energie in gemeente Baarle-Nassau. Dit initiatievenkader zal, na vaststelling door de gemeenteraad, een afwegingskader vormen voor het beoordelen van kleinschalige initiatieven voor duurzame opwek in de gemeente Baarle-Nassau. Dit initiatievenkader gaat niet over grootschalige vormen van duurzame opwek, zoals grote windmolens en grote zonneweides.

Het college heeft besloten om het kleinschalige initiatievenkader ter inzage te leggen. Dit betekent dat iedereen van 16 maart 2022 tot en met 27 april 2022 een zienswijze in kan dienen. U kunt het concept kleinschalig initiatievenkader tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis van Baarle-Nassau, Singel 1 te Baarle-Nassau. Maakt u hiervoor eerst een afspraak. Dit kan online, door te bellen naar ons algemene nummer 14013 of per mail naar info@baarle-nassau.nl.

Download de conceptversie van het kleinschalig initiatievenkader voor duurzame opwek hier.