Samenwerking met Baarle-Hertog

De Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de Belgische gemeente Baarle-Hertog vormen samen een internationale legpuzzel van 30 enclaves.

Omdat de gemeenten aan elkaar verbonden zijn wordt er op verschillende beleidsdomeinen samengewerkt, bijvoorbeeld:

  • Infrastructuur (onderhoud of aanleg van wegen en fietspaden, aanleg of vernieuwing van riolering)
  • Cultuur (cultuurcentrum, bibliotheek, academie)
  • Veiligheid (gezamenlijk brandweerkorps)

BGTS Baarle (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking Baarle)

De samenwerking ontwikkelde zich in 2021 naar een Benelux Groepering Territoriale Samenwerking Baarle, in het kort een BGTS Baarle.

De BGTS Baarle kan, net als eerst het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB), rechtsgeldige beslissingen nemen die verplicht zijn voor beide gemeenten.

Vergeleken met het GOB, heeft de BGTS Baarle ook rechtspersoonlijkheid. BGTS Baarle mag besluiten nemen en overeenkomsten sluiten. Zo kunnen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog bevoegdheden overdragen aan de BGTS Baarle.

De BGTS Baarle heeft een Enclaveraad (gemeenschappelijke vergadering van de beide gemeenteraden) en een Enclavecollege (gemeenschappelijke vergadering van de beide colleges).

Enclavecollege

Het Enclavecollege bereidt de beslissingen van de Enclaveraad voor en voert ze uit, en heeft daarnaast ook nog eigen bevoegdheden in verband met dagelijks bestuur. Het Enclavecollege vergadert maandelijks.

Naast de collegeleden van Baarle-Nassau zitten ook de leden van het college van burgemeester en schepenen van Baarle-Hertog in het Enclavecollege.

Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Enclaveraad

De Enclaveraad spreekt zich uit over gemeenschappelijk beleid voor Baarle. Ze vergadert gemiddeld 3 keer per jaar.

Naast de collegeleden en gemeenteraadsleden van Baarle-Nassau zitten ook de raadsleden en de collegeleden van Baarle-Hertog in de Enclaveraad.

De vergaderingen zijn meestal openbaar.

Meer informatie