Een duurzaam Baarle-Nassau

Steeds meer zien we gevolgen van klimaatverandering terug in de samenleving. In onze gemeente werken we aan een duurzame, groene omgeving en een schone toekomst. Hierbij richten we ons op vier Sustainable Development Goals (SDGs), doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap. Onze aanpak is kleinschalig, op maat en dichtbij, waarbij we inzetten op stapsgewijs samen bewust op weg gaan. Om dat doel te bereiken, zijn we op zoek naar u! Op deze pagina leest u wat u kunt doen, wat we als gemeente zelf doen en waar u terecht kunt voor subsidie en andere informatie.

Meld u aan voor de duurzaamheidsnieuwsbrief!

Wat kunt u doen als inwoner?

Duurzaamheid is van ons allemaal. Want de wereld om ons heen, de natuur en het klimaat zijn snel aan het veranderen. Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen halen: namelijk in 2050 energieneutraal zijn en voor 20% duurzame energie hebben. Dit doen we voor onszelf én voor onze kinderen! U kunt van alles doen. Ideeën inbrengen over wat er in uw wijk of buurt zou moeten gebeuren. Meepraten over onze plannen over de energietransitie. Uw tuin vergroenen, zonnepanelen plaatsen, uw huis isoleren. Hieronder geven we u alvast tips voor waar u meer informatie kunt vinden over de mogelijkheden.

Het Regionaal Energieloket

Dit loket helpt u verder met vragen over energiebesparing in, aan en rond uw woning. Door een scan te doen ziet u direct wat er voor uw huis nodig is om elektriciteit en gas te besparen of duurzame installaties te plaatsen.

Ook is het mogelijk om contact op te nemen met een energiecoach die u energieadvies op maat geeft voor uw woning. Wilt u meer weten over het energiezuiniger maken van uw woning of een afspraak maken met een energiecoach? Bekijk de website voor meer informatie.

Duurzaamheidlening

Wilt u als woningeigenaar overstappen op duurzame installaties, zoals een warmtepomp? In dat geval kunt u bij ons terecht voor een lening tegen lage rente. Hiervoor hebben we een overeenkomst afgesloten met de Stichting Volkshuisvesting Nederland.

Voor meer informatie over de duurzaamheidslening, kijk hier.

Subsidie ‘Klimaatbestendig Baarle-Nassau’

Wilt u graag een bijdrage leveren aan een klimaatbestendigere gemeente? We hebben een subsidie voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld de tuin vergroenen of waterdoorlatende verharding aanleggen. De subsidie is er voor woningeigenaren, huurders, VVE’s en bedrijven. Kijk hier voor een toelichting op de verschillende maatregelen.

Wat doet de gemeente zelf?

De wereld om ons heen verandert snel. De maatschappelijke veranderingen in energie en klimaat vragen om een gedegen duurzaamheidsambitie en een koers om deze ambitie te bereiken. In de duurzaamheidsvisie Baarle-Nassau  hebben we onze duurzaamheidsvisie uitgewerkt. Vanuit de visie werken we aan verschillende projecten. Hieronder leest u aan welke projecten wij nu werken, wat dit voor u en de leefomgeving betekent en hoe u hieraan kunt bijdragen.

Regionale Energie Strategie (RES) West-Brabant

Elke regio in Nederland maakt plannen over hoe en waar de regio energie kan besparen en helpt de gemeentes bij de uitvoering. Al deze plannen komen samen in een RES, de Regionale Energie Strategie. De RES West-Brabant 1.0 is in februari 2021 gepresenteerd. Onder de downloads vindt u de definitieve RES 1.0 en het bijgaande achtergrondrapport.

Op dit moment ligt de RES 1.0 ter besluitvorming in de gemeenteraden. Wanneer dit bestuurlijk proces is afgerond, wordt de RES West-Brabant 1.0 aangeboden aan het Rijk. De RES wordt vervolgens elke twee jaar herzien. Zo blijft de RES een strategie die meebeweegt met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

Transitievisie Warmte (TVW)

Een van de afspraken die we in Nederland hebben vastgelegd in het Klimaatakkoord is dat we in 2050 geen aardgas meer zullen gebruiken. We stappen over van aardgas naar duurzame alternatieven voor verwarmen en koken. Ook gemeente Baarle-Nassau draagt hieraan zijn steentje bij. De gemeente heeft een Transitievisie Warmte vastgesteld waarin we beschrijven welke duurzame alternatieven voor aardgas in de gemeente kansrijk zijn en hoe we de komende jaren verder aan de slag gaan. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte herijkt, zodat we rekening kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Bekijk de pagina 'Transitievisie Warmte' voor meer informatie.

Alvast meedenken? Dat kan door u aan te melden via duurzaamheid@abg.nl.

Handreiking zonne- en windenergie

Ons doel is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan we in 1990 deden. Een van de mogelijkheden die we verkennen is of we binnen onze gemeente duurzame energie op kunnen wekken met zonne-energie, en in een later stadium mogelijk windenergie. We werken daarom ABG-breed aan een handreiking. Hierin bepalen we waar en onder welke voorwaarden we in de drie ABG-gemeenten mogelijkheden zien. Dit verkennen doen we niet alleen. We spreken met verschillende samenwerkingspartners en nadrukkelijk ook met onze inwoners. Zo organiseerden we begin 2021 digitale inwonersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten haalden we veel waardevolle informatie op die we meenemen in de concept handreiking.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Om het goede voorbeeld te geven, stelden wij gemeentelijk beleid op voor het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen.

Daarbij hebben wij op het gebied van verduurzamen de volgende ambities:

  • in 2030 zijn (bijna) alle gemeentelijke gebouwen voorzien van het energielabel A;
  • de energie die de gemeente gebruikt is duurzaam opgewekt.

De komende jaren starten we met de uitvoering.

Klimaatadaptie

Naast een visie voor zon, wind en warmte ontwikkelen we een klimaatagenda. Want we merken allemaal dat het weer extremer wordt. Straten lopen onder wegens regenoverlast. Of het blijft juist een lange periode extreem droog en warm. Rode draad in de visie zijn dan thema’s als wateroverlast, hitte en droogte.

Wat kunt u doen als ondernemer?

Vanuit de gemeente Baarle-Nassau stimuleren we circulair en duurzaam ondernemen bij ondernemers. Dit doen we enerzijds door afspraken te maken met ondernemers en regelingen aan te bieden. Daarnaast willen we graag inspireren en ondernemers helpen van elkaar te leren.

Global Goals en inspiratie

We hebben als gemeente gekozen voor de Global Goals Energie, Circulaire economie, Klimaat & Biodiversiteit en Partnerschap en willen u helpen om als ondernemer toe te werken naar de doelstellingen voor 2050: CO2-neutraal, emissieloos vervoer, gesloten kringlopen (circulair), klimaatbestendig en voldoende biodiversiteit.

Groene Pluim

Dit jaar gaan we een ‘Groene Pluim’ uitreiken aan een ondernemer die onderneemt met oog op de toekomst en de Global Goals. Daarnaast werken we aan ondernemers-inspiratiesessies.

Februari 2022 reiken we de eerste Groene Pluim uit. Verschillende bedrijven hebben zich aangemeld. Vanuit de aanmeldingen is aan enkele bedrijven gevraagd een assessment in te vullen. Op grond hiervan kiezen we de uiteindelijke winnaar.

Zon op bedrijfsdaken

Wij hebben de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Zonnepanelen zijn een goede, betrouwbare bron voor het opwekken van duurzame energie. Met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maken we zonne-energie aantrekkelijk voor ondernemers. Dit project wordt ondersteund vanuit het programma Sociale Innovatie van Enpuls. Door zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak kunt u zonne-energie opwekken en zo besparen op uw energierekening. Opgewekte stroom die niet wordt gebruikt, wordt teruggeleverd aan het net.

In Baarle-Nassau hebben we 239 bedrijfsdaken van meer dan duizend vierkante meter. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat eind 2021 vijftien procent van de totale bedrijfsdakoppervlakte bedekt is met zonnepanelen. Doet u mee?

Samen met Enpuls bieden wij met korting een dakscan aan. De zonnecoach van Enpuls komt dan op afspraak bij u langs om de mogelijkheden in kaart te brengen. De coach kijkt of het pand geschikt is voor zonnepanelen, hoeveel panelen op het dak passen en hoeveel energie deze opleveren. Kijk voor meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden alvast op deze website.

Nieuwsbrief duurzaamheid ontvangen?

De gemeente Baarle-Nassau heeft een Duurzaamheidsnieuwsbrief. Daarin leest u meer over wat er allemaal gebeurt binnen onze gemeente op het gebied van duurzaamheid. In deze nieuwsbrief vertellen we wat de gemeente zelf doet, met wie we samenwerken en waar u terecht kunt voor subsidie, informatie en andere nuttige zaken.

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan!