Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar onze gemeente, óf u gaat emigreren, dan geeft u dat door aan ons. Dit kunt u doen vanaf maximaal vier weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk vijf dagen erna. U hoeft zich niet apart uit te schrijven bij de gemeente van waaruit u vertrekt. Dit regelen wij.

Met DigiD kunt u online uw verhuizing doorgeven.

Online regelen

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Houd hiervoor bij de hand:

 • Uw inloggegevens DigiD
 • indien van toepassing: toestemming van de hoofdbewoner. Die kan met DigiD inloggen tijdens het inbrengen van uw aangifte of de schriftelijke toestemming met een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner uploaden

U kunt uw verhuizing ook persoonlijk doorgeven aan de balie in het gemeentehuis in Baarle-Nassau. Wij adviseren u hiervoor wel een afspraak te maken.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • voor een kind tot 16 jaar: een ouder, voogd of verzorger
 • echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde;
 • een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Aanvullende documenten

In sommige gevallen vragen wij aanvullende documenten in te leveren bij het doorgeven van een verhuizing.

Meebrengen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen:

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u van onze gemeente naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan ons door. U kunt dit gemakkelijk online doorgeven mits er niemand achterblijft op het oude adres. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Blijft er iemand achter op het oude adres dan moeten alle personen die vertrekken in persoon verschijnen aan de balie. Dit geldt ook voor minderjarigen. Wij adviseren u hiervoor een afspraak te maken.

U kunt ook een afspraak maken als er niemand achterblijft op het adres. Brengt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waar u niet woont, maar alleen post ontvangt. Het is een tijdelijke oplossing voor een periode waarin u geen vast woonadres heeft. Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn die daar toestemming voor geeft. Daarnaast is hij/zij verplicht om uw post aan u door te geven. U vraagt het briefadres aan bij de gemeente waar deze persoon woont.

Let op: U kunt geen briefadres aanvragen als u langer dan 8 maanden of voor onbepaalde tijd in het buitenland verblijft. Dan moet u aangifte doen van emigratie. U kunt ook geen briefadres hebben op een postbus.

Een briefadres kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Vul hiervoor ook het Vragenformulier Briefadres in. Dit formulier vindt u onderaan deze pagina.

U kunt een briefadres aanvragen als:

 • U dak- of thuisloos bent. U moet dan een verklaring van de daklozeninstelling laten zien
 • U een korte overbrugging tussen 2 adressen heeft. We schrijven u dan in op een briefadres voor maximaal 8 maanden. Hiervoor moet u een kopie van het huurcontract, koopcontract of leveringsakte van de woning laten zien;
 • U in een verpleeghuis woont. U moet dan het inschrijvingsbewijs van het verpleeghuis laten zien;
 • U in de gevangenis zit. U moet dan de ‘ Verklaring van verblijf in een gevangenis’ laten zien;
 • U kort in het buitenland (minder dan 8 maanden) bent. Wij schrijven u dan in op een briefadres voor de tijd dat u in het buitenland verblijft. Dat kan alleen als u geen woonruimte heeft op het moment van vertrek. U moet bewijsstukken uit het buitenland laten zien, bijvoorbeeld vliegtickets, arbeidscontract, huurovereenkomst, studieverklaring, rekeningen van hotels waaruit blijkt hoe lang u in het buitenland blijft.
 • U in een instelling verblijft van bijvoorbeeld jeugdzorg, gezondheidszorg of een blijf-van mijn-lijf-huis. U moet hiervan een inschrijvingsbewijs laten zien.
 • U een varend beroep heeft op een Nederlands schip (niet langer dan 2 jaar) in het buitenland. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien;
 • U kermisexploitant bent. U moet dan een inschrijving Kamer van Koophandel laten zien;
 • U internationaal vrachtwagenchauffeur bent. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien.

Niet in alle gevallen schrijven wij u direct in op een briefadres. Het kan zijn dat wij hiervoor nog een onderzoek moeten instellen. Wij nodigen u dan uit om met ons een afspraak te maken om verdere inlichtingen te verstrekken.