Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 13 raadsleden, die vijf verschillende partijen vertegenwoordigen.

Voor de samenstelling van de gemeenteraad, de agenda's, verslagen, voorstellen, bijlagen en planningen verwijzen wij u naar de eigen website van de gemeenteraad.

Zetelverdeling

Partij

Aantal zetels

BAARLE!

5

Keerpunt '98

3

CDA

2

Fractie Ulicoten

2

Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB)

1

Voor de samenstelling van de gemeenteraad, de agenda's, verslagen, voorstellen, bijlagen en planningen verwijzen wij u naar de eigen pagina van de gemeenteraad.