Drank- en horecavergunning

Horecabedrijven, slijterijen, sportkantines, culturele centra en buurt- en dorpshuizen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

Wanneer een vergunning aanvragen?

U moet een drank- en horecawetvergunning aanvragen als:

  • u een horecabedrijf wilt starten;
  • u een horecabedrijf overneemt;
  • het horecabedrijf bouwtechnisch verandert, dat wil zeggen als uw bedrijf zodanig verbouwd is dat de inrichting niet meer voldoet aan de inrichtingseisen die in de drank- en horecawet en in het bouwbesluit staan;
  • de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van V.O.F. naar eenmanszaak.

U kunt alleen een drank- en horecavergunning aanvragen als u 21 jaar of ouder bent, geen strafblad heeft en beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Aanvragen of wijziging doorgeven

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente Baarle-Nassau via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200.

Wilt u een aanvraag doen tot wijziging van het aanhangsel? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier (PDF, 287 kb)  tot wijziging van het aanhangsel.

Kosten

Een aanvraag van een drank- en horecavergunning kost € 179,10.

Ontheffing voor het schenken van alcohol

Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken.

Alleen bij bijzondere gelegenheden mag u buiten een horecabedrijf zonder vergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente.

Vraag de ontheffing bijvoorbeeld aan als u alcohol wilt schenken bij muziek-, sport-, of culturele evenementen. Maak hiervoor gebruik van het formulier 'Aanvraag tapontheffing (PDF, 129 kb) '.

Wijziging leidinggevenden

U hoeft geen nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen bij wijziging van de leidinggevende. U hoeft alleen een melding te doen van de nieuwe leidinggevende. Maak hiervoor gebruik van het formulier wijziging leidinggevenden (PDF, 255 kb) .

Afhandeling

Als gemeente beslissen we binnen 8 weken na uw aanvraag of we de drank- en horecavergunning verlenen. Deze termijn kunnen we met 8 weken verlengen. Tijdens deze behandeltijd controleren we de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan screenen we altijd bij politie en justitie. Ook controleren we de inrichting.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure houden we een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kunnen we voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten mogelijk maken.

Exploitatievergunning

U moet een exploitatievergunning aanvragen wanneer u een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Hierbij wordt ook terras bedoeld.

Geluidsapparatuur in een horecabedrijf melden

Wilt u in uw horecabedrijf structureel geluidsapparatuur gaan gebruiken? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Vaak moet u bij deze melding een akoestisch rapport overleggen. Om geluidshinder te voorkomen kunnen we uw bedrijf maatwerkvoorschriften opleggen, waarin we technische voorzieningen en gedragsregels voorschrijven.

Melding van verandering

U kunt deze melding van verandering melden via de Activiteitenbesluit Internet Module.

Incidenteel gebruik van geluidsapparatuur

Voor incidenteel produceren van meer geluid dan wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld tijdens evenementen, kunt u twaalf keer per jaar ontheffing vragen bij de gemeente via het melden van een incidentele festiviteit.