Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Omgevingsvisie

De wereld verandert. De overheid is niet meer de enige die de (ruimtelijke) toekomst van Baarle-Nassau bepaalt; een overkoepelende visie is de wens. Daarom is de gemeente Baarle-Nassau begonnen met het opstellen van een omgevingsvisie (eerder heette dit “structuurvisie”). Samen met onze inwoners en bedrijven kiezen we een koers voor de toekomst van Baarle-Nassau.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is de kijk die de gemeente heeft op de ruimtelijke toekomst van de dorpen en het buitengebied. De gemeente Baarle-Nassau kiest voor een omgevingsvisie die uitnodigend is en tegelijkertijd duidelijk is over wat waar kan. Dit betekent dat we uitgaan van wat kan. Als inwoner kunt u met plannen en/of ideeën naar de gemeente komen. De gemeente bekijkt daarna samen met u of het plan/idee voldoet aan de kwaliteitseisen.

Hoe is de ontwerp-omgevingsvisie tot stand gekomen?

Op 22 januari en 2 april 2015 zijn twee debatavonden gehouden in het Cultureel Centrum Baarle. Op beide avonden kwamen veel inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden af. Onder aan de pagina, bij “downloads” vindt u de verslagen e.d. van die avonden. De debatten zijn gevoerd rond de volgende hoofdthema’s:

  • Bruisend Centrum
  • Duurzame Landbouw & Natuur en Landschap
  • Recreatie en Grenstoerisme
  • Goed Wonen en Bereikbare Zorg
  • Verkeersveilig en Bereikbaar

We hebben waardevolle informatie opgehaald uit de debatten. Daarmee was een goede basis gelegd voor het opstellen van de omgevingsvisie. Dat leidde tot een concept-omgevingsvisie, waarover we met de gemeenteraad hebben gesproken. Daarna is het proces stop gezet, omdat de gemeente eerst een toekomstvisie wilde vaststellen. Dat is in november 2017 gebeurd: de Toekomstvisie 2030 is vastgesteld. We hebben het proces weer opgepakt en nu is de ontwerp-omgevingsvisie gemaakt.

Hoe ver zijn we in het proces?

Op 9 oktober 2018 heeft het college van Burgemeester en wethouder besloten de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage te leggen, zodat iedereen hem in kan kijken.

Welke stappen volgen?

Nadat de ontwerp-visie ter inzage heeft gelegen, gaat de gemeente aan de slag met de reacties en ideeën die binnengekomen zijn. We bekijken of we door die reacties de visie moeten aanpassen. Uiteindelijk moet de gemeenteraad een besluit nemen over vaststelling. Dat besluit verwachten we in het eerste kwartaal van 2019.

Waar kan ik de omgevingsvisie lezen?

Bent u benieuwd hoe de gemeente de ruimtelijke toekomst van Baarle-Nassau ziet? Ga dan naar de website of gebruik onderstaand pdf-bestand ‘ontwerp-omgevingsvisie (PDF, 8.407 kb) ’.

Wilt u reageren?

Wilt u reageren op de ontwerp-omgevingsvisie omdat u een idee of voorstel heeft? Dat kan! U kunt een reactie indienen bij de gemeenteraad. Dat kan per post via Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau of per mail via info@baarle-nassau.nl. Uw reactie kunt u indienen van 30 oktober t/m 10 december 2018.

Meer informatie?

Meer informatie kunt u krijgen bij de projectleider van de gemeente Baarle-Nassau, de heer Bram Keijsers. Hij is telefonisch bereikbaar via 14 013/ +31 (0)13 507 5200 of per mail via bramkeijsers@abg.nl.