Verhuizen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Baarle-Nassau of bent u het komende halfjaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Woonde u al eerder in Nederland, komt u voor het eerst naar Nederland of woonde u vóór 1994 voor het laatst in Nederland? Maak dan telefonisch een afspraak via 14 013/ +31 (0) 013 507 5200 voor (her)vestiging. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel rechtmatig verblijf?

U heeft rechtmatig verblijf als u:

Maak telefonisch een afspraak via 14 013/ +31 (0) 013 507 5200 om u in te schrijven bij de gemeente Baarle-Nassau. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen.

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit en geen rechtmatig verblijf?

Dan heeft u een geldige verblijfsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Maak telefonisch een afspraak via 14 013/ +31 (0) 013 507 5200 om u in te schrijven bij de gemeente Baarle-Nassau. Alle meeverhuizende gezinsleden moeten mee naar de afspraak komen. Uw inschrijving is definitief zodra de gemeente een melding van de IND krijgt dat u rechtmatig in Nederland verblijft.

Meenemen

  • geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die ingeschreven wordt
  • reisdocument of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • als u geboren bent in het buitenland: een recent afschrift/internationaal uittreksel van de geboorteakte, deze mag niet langer dan zes maanden geleden zijn afgegeven. Daarnaast indien van toepassing een uittreksel van de huwelijksakte, afschrift/internationaal uittreksel van de echtscheidingsakte, of afschrift/internationaal uittreksel van de overlijdensakte van uw partner
  • voor burgers afkomstig van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland: een bewijs van uitschrijving

Let op: we accepteren alleen Engelstalige, Franstalige of Duitstalige akten. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler. De documenten moeten, afhankelijk van het land van afgifte, voldoen aan de legalisatievoorschriften.