Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Verkiezingen Tweede Kamer

Op 15 maart 2017 mogen Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn, kiezen wie hen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Elke stem telt bij de Tweede Kamerverkiezingen!

Op woensdag 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U komt toch ook naar het stembureau? Door te stemmen bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in de Tweede Kamer komen. De Tweede Kamer beslist over veel zaken die u direct aangaan. In de aanloop naar deze verkiezingen houden wij u op deze pagina op de hoogte van de voorbereidingen.

U kunt bij deze verkiezing kiezen uit 28 partijen. Welke dat zijn en welke kandidaten er op hun lijst staan, kunt u vinden op www.elkestemtelt.nl

Stempas eind volgende week

Iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft en 18 jaar of ouder is, mag stemmen. Eind volgende week krijgt u uw stempas in de bus. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Bent u uw stempas kwijt of heeft u die niet ontvangen? Dan kunt u tot uiterlijk 14 maart 2017 -12.00 uur bij het Cluster Burgerzaken van de gemeente een vervangende stempas aanvragen. Hierbij moet u uw identiteitsbewijs laten zien. Dat mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Machtigen

Kunt u op de dag van de verkiezingen niet zelf stemmen, dan kunt u iemand een volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. Op de achterkant van de stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. Ook kunt u een onderhandse volmachtstem voor iemand anders uitbrengen. In beide gevallen moet u een kopie van het identiteitsbewijs van uzelf en van uw volmachtgever laten zien. Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. Zonder deze kopie mag u de volmachtstem niet uitbrengen.

Stemmen in een willekeurig stemlokaal of in een andere gemeente

Om het u als kiesgerechtigde gemakkelijker te maken, laten wij u zelf bepalen in welk stemlokaal u in de gemeente gaat stemmen. Ook is het mogelijk om in een andere gemeente uw stem uit te brengen. Hoe u dat kunt doen, leest u op deze website.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het Cluster Burgerzaken, telefoonnummer 140161.;

Op deze pagina en op www.elkestemtelt.nl kunt u meer informatie vinden.

Meenemen

Om uw stem uit te brengen heeft u uw stempas en uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) nodig. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Brengt u ook een volmacht uit? Vergeet dan niet om de stempas van de volmachtgever en een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs mee te nemen.

Stempas

Kiesgerechtigden ontvangen op 24 februari hun stempas. Heeft u geen stempas ontvangen, is deze beschadigd of kwijt geraakt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Bel hiervoor naar het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 013. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur.

Let op: vindt u uw oude stempas alsnog terug, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

De kandidatenlijst ontvangt u op 3 maart 2017.

Stembureaus in de gemeente Baarle-Nassau

U kunt zelf kiezen bij welk stembureau u wilt stemmen. Op de stempas staat wel een adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

In de gemeente Baarle-Nassau zijn er 4 stembureaus:

Baarle-Nassau:

  • Gemeentehuis, Singel 1, Baarle-Nassau
  • Thebe Janshove, Sint Janstraat 6, Baarle-Nassau

Ulicoten:

  • Bremerpoort, Bernardusstraat 17, Ulicoten

Castelre:

  • Cafe in Holland, Schootsenhoek 23, Castelre

De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Op het stembureau in Castelre na, zijn alle stemlocaties toegankelijk voor mindervaliden.

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Als u uw stem wilt uitbrengen buiten de gemeente Baarle-Nassau, dan laat u uw stempas omzetten in een kiezerspas. Dat kan schriftelijk of door persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis.

Vul het formulier kiezerspas (PDF, 90 kb)  volledig in en stuur dit op naar de gemeente Baarle-Nassau (Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau). Vergeet niet uw stempas mee te sturen. Let op: het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 om 12.00 uur door ons zijn ontvangen.

Langskomen

Komt u liever langs om uw stempas om te zetten in een kiezerspas. Maak dan een afspraak met de cluster Burgerzaken via 14 013. Let op: u kunt hiervoor tot uiterlijk dinsdag 14 maart 2017 tot 12.00 uur langskomen.

Iemand anders gaat voor u stemmen (volmacht)

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Baarle-Nassau woont en ook een stempas heeft ontvangen.

Let op:

  • Degene die voor u gaat stemmen moet uw stempas én een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u meenemen.
  • De gemachtigde mag niet meer dan 2 machtigingen aannemen en moet de volmachtstem(men) gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Schriftelijke volmacht

Wilt u iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen of iemand machtigen die niet in de gemeente Baarle-Nassau woont? Vul hiervoor het formulier volmacht (PDF, 150 kb)  volledig in en stuur dit op naar de gemeente Baarle-Nassau (Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau). Let op: het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 om 12.00 uur door ons zijn ontvangen.

Stemmen per brief

Bent u tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in het buitenland en wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Vul dan het formulier verzoek om per brief te stemmen (PDF, 32 kb)  in. Op het formulier geeft u aan of u het stembiljet wilt ontvangen per e-mail of per post. Stuur het formulier naar de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. De gemeente controleert het verzoek en stuurt het door naar de gemeente Den Haag. Het verzoek moet uiterlijk 15-02-2017 zijn ingediend.