Wijziging inrichting horeca

U heeft een horecabedrijf met een alcohol- en horecavergunning en u wilt iets aan de inrichting wijzigen. U voegt bijvoorbeeld een terras toe of u wijzigt de oppervlakte van uw bedrijf.

Aanvragen

Om toestemming aan te vragen voor de wijziging van de inrichting vult u het formulier in. U stuurt het ingevulde formulier via e-mail.

Lukt dat niet, bel ons dan via telefoonnummer 14 013. Wij sturen u dan een papieren formulier toe.

Goed om te weten

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Deze periode kunnen we met 8 weken verlengen.

Kosten

€ 79,90