Inkoop en aanbesteding

De gemeente koopt allerlei producten, diensten en werken in. Bijvoorbeeld het bouwen van scholen, het kopen van meubels voor kantoor en groenonderhoud. Als ondernemer krijgt u een eerlijke kans om zo’n opdracht uit te mogen voeren.

Aanbestedingen

Als u zaken met ons wilt doen, dan kunt u zich inschrijven op opdrachten en Europese aanbestedingen. Op tenderned.nl maken we bekend dat wij een opdracht willen laten uitvoeren en vragen we bedrijven om een offerte in te dienen. Via TenderNed kunt u op de hoogte blijven van opdrachten die voor u interessant zijn. U vindt er welke eisen we als gemeente stellen aan de inschrijvende partijen om kans te maken op de opdracht.

Meer informatie

Contact

Heeft u een vraag, stuur ons een e-mail