Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan van het college van B&W en is onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid in het sociaal domein. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen. Zoals de naam al aangeeft is het een adviesraad, zij behandelt geen klachten.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Omdat dit werkterrein erg groot is, is de Adviesraad verdeeld in vier aparte themagroepen: (kwetsbare) ouderen, volwassenen, jeugd en werk en inkomen.

Alle inwoners van Baarle-Nassau kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: adviesraadsociaaldomein@baarle-nassau.nl.Leden AdviesraadPiet Bastiaansen (Voorzitter)

Ouderen

Cees Raats (Secretaris)

Ouderen, volwassenen, jeugd, werk en inkomen

Judith Martens

Jeugd

Bianca van der Rijt

Jeugd

Ria van den Heijning

Volwassenen

Ineke Laurijssen

Ouderen

Leo Voeten

Ouderen

Rietje Schellekens

Kim de Jong (Notulist)