Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan van het college van B&W en is onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid in het sociaal domein. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen. Zoals de naam al aangeeft is het een adviesraad, zij behandelt geen klachten.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Dit brede werkterrein omvat onder andere de volgende thema’s: (kwetsbare) ouderen, volwassenen, jeugd en werk en inkomen. 

Alle inwoners van Baarle-Nassau kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen via e-mail.

De Adviesraad publiceert elk jaar een jaarverslag

De gemeente heeft een verordening met betrekking tot de Adviesraad. Hierin zijn onder andere de doelstelling, de samenstelling en de taken van de Adviesraad geregeld. 

In een aanvullend huishoudelijk reglement is bepaald hoe de Adviesraad zijn werkzaamheden wil uitvoeren.

Leden Adviesraad

Inge Severijns (voorzitter)

Martijntje Kaptein

Martijntje Kaptein (secretaris)

Ria van den Heijning

Ria van den Heijning

Elianne Raeijkmaekers

Elianne Raeijkmaekers

Francien van Hulst

Francien van Hulst

José Snijders [geen afbeelding]

José Snijders

Kor Lückman