Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan van het college van B&W en is onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid in het sociaal domein. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen. Zoals de naam al aangeeft is het een adviesraad, zij behandelt geen klachten.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Dit brede werkterrein omvat onder andere de volgende thema’s: (kwetsbare) ouderen, volwassenen, jeugd en werk en inkomen.

Alle inwoners van Baarle-Nassau kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: adviesraadsociaaldomein@baarle-nassau.nl.

De Adviesraad publiceert elk jaar een jaarverslag. Het meest recente jaarverslag  vindt u hier.

De gemeente heeft een verordening  met betrekking tot de Adviesraad. Hierin zijn onder andere de doelstelling, de samenstelling en de taken van de Adviesraad geregeld.

In een aanvullend huishoudelijk reglement  is bepaald hoe de Adviesraad zijn werkzaamheden wil uitvoeren.


Leden AdviesraadPiet Bastiaansen (Voorzitter)

Anne Kuijpers (Secretaris)

Ria van den Heijning

Ineke Laurijssen

Jorinda van der Velden (Notulist)

Martijntje Kaptijn

Thea Sprangers

Elianne Raeijkmaekers

Francien van Hulst