Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan van het college van B&W en is onafhankelijk van de gemeente. Ze adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid in het sociaal domein. De leden zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen. Zo nodig roepen ze (ervarings)deskundigen bij elkaar voor achtergrondinformatie en praktijkervaringen. Zoals de naam al aangeeft is het een adviesraad, zij behandelt geen klachten.

Werkterrein Adviesraad

De leden behandelen het hele sociale domein. Dit brede werkterrein omvat onder andere de volgende thema’s: (kwetsbare) ouderen, volwassenen, jeugd en werk en inkomen.

Alle inwoners van Baarle-Nassau kunnen zelf de leden benaderen met ideeën en/of vragen. Hiervoor heeft de Adviesraad Sociaal Domein één centraal e-mailadres: adviesraadsociaaldomein@baarle-nassau.nl.

De Adviesraad publiceert elk jaar een jaarverslag. Het meest recente jaarverslag  vindt u hier.

De gemeente heeft een verordening  met betrekking tot de Adviesraad. Hierin zijn onder andere de doelstelling, de samenstelling en de taken van de Adviesraad geregeld.

In een aanvullend huishoudelijk reglement  is bepaald hoe de Adviesraad zijn werkzaamheden wil uitvoeren.


Leden AdviesraadPiet Bastiaansen (Voorzitter)

Anne Kuijpers (Secretaris)

Judith Martens

Bianca van der Rijt

Ria van den Heijning

Ineke Laurijssen

Jorinda van der Velden (Notulist)

Martijntje Kaptijn

Thea Sprangers


Vacature: Adviesraad Sociaal Domein Baarle-Nassau zoekt twee nieuwe leden

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Zij adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over alles waar de inwoners van een gemeente in hun (dagelijkse) leven mee te maken krijgen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals zorg, welzijn, werk, onderwijs, gezondheidszorg en vrijetijdsbesteding.

Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

De raad bestaat uit negen mensen en vertegenwoordigt onder meer jongeren, mensen met een beperking, ouderen en vrijwilligers. Sommige van hen zitten in de raad omdat ze op een of andere manier veel met zorg of welzijn te maken hebben (gehad). Anderen vanwege persoonlijke kwaliteiten en betrokkenheid op een bepaald gebied. De leden van de raad zijn positief kritisch ingesteld, signaleren problemen en denken mee over oplossingen.

Naar wie is de Adviesraad Sociaal Domein op zoek?

Op het eind van dit jaar treden twee leden af omdat hun termijn er op zit. De afgelopen jaren zijn de taken van de gemeente betreffende het sociaal domein fors uitgebreid. Dat maakt het voor de Adviesraad Sociaal Domein nóg belangrijker om op volle sterkte te kunnen werken. Zo kan de raad met duidelijke en beargumenteerde adviezen naar het college van B&W gaan.

We zoeken daarom naar:

  • Iemand met kennis en affiniteit op het gebied van het sociaal beleid;
  • Iemand die affiniteit heeft met de doelgroep(en) kwetsbare ouderen, volwassenen en jeugd binnen de gemeente, deze als zodanig kan vertegenwoordigen en op die manier een bijdrage kan leveren aan het sociaal domein;
  • Iemand die kennis/ervaring heeft met financiën/ werk en inkomen binnen een gemeente;
  • Iemand die binnen de Adviesraad de rol van penningmeester kan vervullen.

Wat moet een lid van de Adviesraad kennen en kunnen?

We vinden het belangrijk dat leden van de Adviesraad Sociaal Domein kennis hebben van de lokale situatie en een brede belangstelling hebben. Zaken in onderlinge samenhang kunnen beoordelen is ook van belang.

Bijeenkomsten

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert één keer per zes weken. Voor uw activiteiten voor de Adviesraad krijgt u een onkostenvergoeding.

Meer informatie?

Over de activiteiten van de Adviesraad kunt u meer lezen op deze pagina. Wat het werk van de Adviesraad verder inhoudt en wat we van de leden verwachten, vertellen we u graag in een persoonlijk gesprek.

Interesse?

Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren in de Adviesraad, bel dan naar Piet Bastiaansen (06 - 51 09 13 81), Anne Kuijpers (06 - 29 51 53 19) of Ria van de Heijning (06 - 633 76 52 96) of stuur een mail met uw motivatie naar adviesraadsociaaldomein@baarle-nassau.nl. U ontvangt een uitnodiging voor een gesprek met enkele leden van de Adviesraad in het gemeentehuis van Baarle-Nassau.