Alcoholvergunning

Als u alcohol wilt verkopen in uw horecabedrijf heeft u een alcoholvergunning nodig. Een alcoholvergunning is verplicht voor horecabedrijven en slijterijen.

Aanvragen

U kunt 2 alcoholvergunning aanvragen. Voor een horecabedrijf of slijterij, of een stichting of vereniging, zoals een sportkantine of cultureel centrum.

Horecabedrijf of slijterij:

Vul de formulieren aanvraag alcoholvergunning en bijlage in. U stuurt de ingevulde formulieren via e-mail

Vereniging of stichting:

Vul de formulieren aanvraag para-commerciële alcoholvergunning en bijlage in. U stuurt de ingevulde formulieren via e-mail.

Wilt u liever papieren formulieren? Bel ons dan via telefoonnummer 14 013 binnen openingstijden. Wij sturen u dan papieren formulieren toe.

Wanneer u niet zeker weet welke vergunning u moet aanvragen, kunt u ook contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 013 of e-mail.

Goed om te weten

Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Deze periode kunnen we met 8 weken verlengen.

Voorwaarden

De aanvrager van de alcoholvergunning:

  • Is minimaal 21 jaar.
  • Is in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne.
    • Dit geldt ook voor alle vennoten bij een V.O.F. en alle bestuurders bij een B.V.
  • Staat niet onder curatele.
  • Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag. Dus: heeft geen illegale of criminele activiteiten uitgevoerd.

Kosten

€ 193

Onderzoek via Wet Bibob

Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. Met de Wet Bibob kunnen we voorkomen dat we criminele activiteiten mogelijk maken.

Als u een alcoholvergunning aanvraagt doen wij een Bibob-onderzoek. Hierbij onderzoeken we de aanvrager(s) en overige personen die als leidinggevende op de vergunning staan. We doen geen Bibob-onderzoek bij aanvragen van slijterijen of paracommerciële instellingen. Paracommerciële instellingen zijn verenigingen of stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die niets te maken hebben met hun hoofddoelstelling. Denk hierbij aan buurthuizen of kantines van sportverenigingen.