Archief

De archiefbestanden van de gemeente Baarle-Nassau vanaf 1981 zijn ondergebracht in de archiefruimte van het gemeentehuis. Een aantal archiefbestanden, te weten Hinderwet- en Bouwvergunningen t/m 1980 alsmede het archief van het Gemeentebestuur t/m 1980 is overgebracht naar de Archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Tilburg.

Regionaal Archief Tilburg

Het Regionaal Archief Tilburg is hierdoor dé plek waar u op zoek kunt gaan naar het verleden van Baarle-Nassau. Digitaal is veel historisch materiaal te bekijken. Wanneer u dus iets wilt weten over de geschiedenis van uw voorouders, woonhuis, bedrijf, buurt of gemeente, kunt u bij Regionaal Archief Tilburg onderzoek verrichten.

Archief van deze website

Overheidsinstellingen hebben een zogenaamde 'archiefplicht'. Dit betekent dat we alle digitale media moet archiveren en dat we deze archieven vervolgens ook moeten publiceren.

Alle informatie die sinds 15 juli 2015 op de website van de gemeente Baarle-Nassau heeft gestaan kunt u terugvinden. Op die datum zijn we gestart met archiveren op Archiefweb en sindsdien houden wij elke wijziging bij. U kunt dus alle (historische) informatie terugvinden.

Archiefweb maakt elke dag een 'kopie' van de website www.baarle-nassau.nl. Dit is een complete versie van de website die geheel doorklikbaar is met alle informatie, afbeeldingen en achterliggende documentatie. De versie van elke dag wordt online aangeboden op deze website, waar iedereen gratis toegang toe heeft. Wij voldoen hiermee aan de eisen vanuit de Archiefwet. Wanneer u graag de informatie van een bepaalde dag wilt zien, kiest u in de kalender de datum van uw keuze.