Asbest verwijderen

Wilt u een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen, dan is de kans groot dat u asbest tegenkomt als dat bouwwerk is gebouwd vóór 1994. Asbest levert grote risico's op voor de gezondheid. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Zo moeten gecertificeerde bedrijven asbest verwijderen als dat een risico vormt.

Wanneer moet u een sloopmelding doen?

Als er minder dan 10 m3 sloopafval vrij komt bij het slopen, dan is er geen sloopmelding nodig mits er geen asbest verwijderd hoeft te worden. Als u asbest wilt verwijderen of als er meer dan 10 m3 sloopafval vrij komt, dan is een sloopmelding nodig. Wanneer u precies een sloopmelding moet doen en welke gegevens u daarbij moet dienen, leest u in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit kunt u raadplegen op de website www.overheid.nl. In de meeste gevallen moet u ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een sloopmelding indienen. In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, is deze termijn vijf werkdagen. Een sloopmelding kunt u doen via het Omgevingsloket.

Particulieren

In enkele specifieke gevallen mag u als particulier zelf asbest verwijderen als u hiervoor een sloopmelding heeft gedaan. Op www.omwb.nl/wat-te-doen-bij-asbest ziet u wanneer dat kan. Het doen van een sloopmelding kost niets.

U mag het asbest dan ook zelf verwijderen en naar de milieustraat brengen. Verpak het asbest dan in doorzichtig plastic folie van minimaal 0.2 mm.

Bedrijven

In andere gevallen moet u een bedrijf inschakelen. Voordat u werkzaamheden in gebouwen van vóór 1994 mag (laten) uitvoeren moet u een volledige asbestinventarisatie bij de sloopmelding overleggen. Uit het asbestinventarisatierapport blijkt of en zo ja, waar in het bouwwerk asbest is toegepast. Op basis daarvan weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen. Bedrijven die u kunt benaderen voor het opstellen van een asbestinventarisatierapport en voor asbestverwijdering kunt vinden op de website www.ascert.nl.

Vragen?

Komt u er niet uit?

Op www.omwb.nl/themas/asbest/asbest-faq staan de meest gestelde vragen. U kunt onder andere zien hoe het met uw ingediende sloopmelding staat.

Staat uw antwoord hier niet tussen? Speciaal voor u heeft de OMWB nu de Asbesttelefoon. Hèt loket voor al uw asbestvragen. Bel of app naar de Asbesttelefoon: 06-52857323. De Asbesttelefoon is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 12:00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw vragen stellen via Whatsapp. U ontvangt dan op werkdagen binnen 24 uur van een reactie.

Kijk voor meer info op: www.omwb.nl/themas/asbest/asbesttelefoon

Asbest verpakken en verwijderen

In een enkel geval is geen sloopmelding nodig. Bijvoorbeeld als u een los asbestvoorwerp zoals een onbeschadigde bloembak wilt afvoeren naar de milieustraat. Verpak dit voorwerp dan goed. Asbest moet in stevig doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 millimeter dik zijn verpakt en goed zijn dichtgeplakt met tape. Plak op de verpakking een sticker met daarop het opschrift ‘Asbest’. Bij het bewerken van asbest kunnen gevaarlijke vezels vrijkomen. Ga er dus zorgvuldig mee om. Wanneer u zelf asbest verwijdert adviseren wij u om:

  • het geheel nat te spuiten
  • delen heel te laten
  • persoonlijke bescherming te dragen

Sloopmelding en monumenten

Als het bouwwerk dat u geheel of gedeeltelijk wilt slopen of verbouwen is aangemerkt als een gemeentelijk- of rijksmonument, moet u niet alleen een sloopmelding doen maar ook een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’. Wanneer u dit soort plannen heeft, adviseren wij u eerst een vooroverleg omgevingsvergunning in te dienen om de haalbaarheid van uw plan te onderzoeken. U kunt daarvoor het formulier vooroverleg WABO  (PDF, 84 kb)  gebruiken. Uiteindelijk kunt u zowel de sloopmelding als de aanvraag omgevingsvergunning tegelijk aanvragen via het Omgevingsloket.