Asbest

U wilt een woning, schuur of bedrijfsgebouw verbouwen of slopen. Als het gebouw vóór 1994 is gebouwd kunt u asbest tegenkomen. Wanneer asbestvezels vrijkomen, kan het een risico worden voor uw gezondheid. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Om in aanraking met asbestvezels te voorkomen, moet een gecertificeerd bedrijf asbest verwijderen.

Sloopmelding

U moet een sloopmelding doen:

  • Als er méér dan 10 m3 sloopafafval vrijkomt
  • Als u asbest wilt verwijderen

Een sloopmelding moet u meestal 4 weken voor de start van de werkzaamheden doen. Soms is deze periode 5 werkdagen. Bijvoorbeeld bij reparatieonderhoud. Een sloopmelding kunt u doen via het Omgevingsloket.

Wanneer u precies een sloopmelding moet doen en welke gegevens u moet invullen, leest u in het Bouwbesluit.

Particulieren

Soms mag u zelf asbest verwijderen, als u een sloopmelding heeft gedaan. Bekijk wanneer u dat kan.

Bedrijven

In alle andere gevallen moet u een bedrijf inschakelen. Vóór u de werkzaamheden in of aan het gebouw van start gaan, moet u een asbestinventarisatie laten doen. Het rapport laat zien of in het bouwwerk asbest is toegepast en waar. Hierdoor weet u of een sloopmelding nodig is voor het verwijderen van asbest en aan welke eisen het asbestverwijderingsbedrijf moet voldoen.

Zelf asbest verpakken en verwijderen

Soms is er geen sloopmelding nodig. Bijvoorbeeld als u een los asbestvoorwerp zoals een onbeschadigde bloembak wilt wegbrengen.

U kunt dit voorwerp zelf naar de milieustraat brengen. Zorg ervoor dat het voorwerp is ingepakt met doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 millimeter dik en dichtgeplakt met tape. Plak op de verpakking een sticker met 'asbest'.

Ga voorzichtig met asbest om. Wij adviseren u om:

  • Het geheel nat te spuiten
  • Delen heel te laten
  • Persoonlijke bescherming te dragen

Monumenten

Het bouwwerk dat u helemaal of voor een deel wilt slopen of verbouwen is een gemeentelijk- of rijksmonument. U moet niet alleen een sloopmelding doen, maar ook een omgevingsvergunning aanvragen.

Bij dit soort plannen adviseren wij een vooroverleg omgevingsvergunning te doen met ons. Om de haalbaarheid van uw plan te onderzoeken. Vul het formulier in en stuur naar de afdeling vergunningen.

De sloopmelding en de aanvraag omgevingsvergunning vraagt u tegelijk aan via het Omgevingsloket.

Contact

Bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant kunt u meer informatie vinden. Specifieke vragen kunt u stellen aan de Asbesttelefoon, via telefoonnummer 06 52 85 73 23. Op werkdagen kunt u bellen van 08.00 tot 12.00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw vragen stellen via WhatsApp. U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een reactie.