Beroep of bedrijf aan huis

Wanneer u een beroep of bedrijf aan huis wilt starten, moet u controleren of dat binnen het bestemmingsplan past. Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag hiervoor een vooroverleg aan bij de gemeente.

Vooroverleg

Met een vooroverleg kunt u kijken of uw plannen binnen het bestemmingsplan past. U vraagt een door het formulier in te vullen en op te sturen via e-mail. 

Voor de beslissing of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of niet, wordt gekeken naar:

  • De ruimtelijke uitwerking die het gebruik heeft, gelet op de aard, omvang en intensiteit
  • De last voor het woonmilieu en de invloed op het verkeer (denk ook aan parkeren)
  • De lijst van vrije beroepen, zoals artsen, tandartsen en accountants
  • De ruimtelijke uitstraling, die moet passen bij de woonfunctie van het pand of perceel
  • De oppervlakte die voor het bedrijf of beroep gebruikt gaat worden