Bewijs van in leven zijn / attestatie de vita

Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs dat u volgens onze Basisregistratie Personen (BRP) in leven bent. Dit is gratis als u dit bewijs nodig heeft voor uw pensioenfonds. U moet dit dan wel aan ons kunnen bewijzen door het formulier van uw pensioenfonds te uploaden als u online een afspraak maakt. Als u langskomt moet u dit formulier meebrengen.

Met DigiD kunt u online een bewijs van in leven zijn aanvragen

Online aanvragen

U vraagt uw bewijs van in leven zijn gemakkelijk online aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Bij de aanvraag moet u direct online betalen. Dit gaat via IDEAL (internetbankieren).

Het is ook mogelijk om het bewijs van in leven zijn aan te vragen aan de balie in het gemeentehuis. We adviseren u dan wel een afspraak te maken. Breng een geldig legitimatiebewijs mee.

Kosten 2023

Kosten bewijs van in leven zijn
ProductPrijs
Bewijs van in leven zijn€ 7,70
Attestatie de vita€ 15,70

Heeft u een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds? Dan ontvangt u het bewijs gratis. Neemt u dan wel een brief van het pensioenfonds mee.

Meenemen als u op afspraak komt

  • een geldig identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het bewijs van in leven zijn/Attestatie de vita te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een bewijs van in leven zijn aan te vragen, dan neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs van u;
  • een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs van degene waarvoor het bewijs wordt aangevraagd;
  • het ingevulde machtigingsformulier .

Twee soorten bewijzen

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

  • het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland
  • de attestatie de vitadie is ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke stand. Deze is voor gebruik in het buitenland