Privacy

De gemeente Baarle-Nassau respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u aan de gemeente Baarle-Nassau geeft vertrouwelijk. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wetgeving.

Persoonsgegevens

Via deze website heeft u de mogelijkheid om diensten aan te vragen, meldingen te doen of een afspraak te maken. Hiervoor zijn persoonsgegevens nodig. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per onderwerp. De persoonsgegevens vragen we steeds op met een formulier. U ziet steeds wat het doel is en welke persoonsgegevens we vragen.

Beveiliging

Dit is een beveiligde website. Baarle-Nassau gebruikt een beveiligingsmanagement systeem dat speciaal voor gemeenten is opgezet. Dit is de Baseline informatiebeveiliging gemeenten. Het bedrijf dat de website host, maakt gebruik van de vergelijkbare internationale norm ISO 27001 voor de beveiliging.
Beveiliging beperkt het risico op onrechtmatig gebruik van uw gegevens door derden, maar sluit dat risico nooit uit.
Als u denkt dat uw persoonsgegevens ten onrechte bij anderen terecht zijn gekomen, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming via avg@abg.nl.

Veiligheid van systemen

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek in onze beveiliging zit. Wij werken graag met u samen. Zo kunnen wij onze klanten en systemen beter beschermen. Vindt u een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit zo snel mogelijk bij ons.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Het is belangrijk dat u u kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.
Als u vragen hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ook terecht bij de functionaris gegevensbescherming. Dit is een functionaris die onafhankelijk advies geeft aan de gemeente over het verwerken van persoonsgegevens en daar toezicht op houdt. Onze functionaris gegevensbescherming kunt u bereiken via: avg@abg.nl

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente verwerkt meer gegevens en voor meerdere doelen dan alleen via de website.
Gegevens die u opgeeft via de website en niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor u ze opgaf, vernietigen wij als ze voor dat doel niet meer nodig. Dezelfde persoonsgegevens van u die wij voor andere doelen hebben, kunnen dan dus toch nog steeds bij ons aanwezig zijn.