Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Bouw- en woningbouwprojecten

Zoekt u een bouwkavel om zelf uw droomwoning te bouwen? Of wilt u een nieuwbouwwoning kopen of huren? Hier vindt u informatie over een aantal grotere woningbouwprojecten in onze gemeente. Dit overzicht is niet volledig. Voor algemene informatie over nieuwbouwprojecten in de gemeente Baarle-Nassau kunt u contact opnemen met de heer Keijsers via bramkeijsers@abg.nl of telefoon 14 013.

Landgoed Hooghuys (buitengebied)

Heeft u interesse om een riante bouwkavel te kopen in het buitengebied van Baarle-Nassau? Dan zijn daar mogelijkheden op het nieuw te realiseren Landgoed Hooghuys. De aanleg van de nieuwe natuur waartussen u kunt komen wonen is al ver gevorderd. De kavels zijn tussen 3.000 en 5.000m2 groot en bieden veel ruimte voor uw droomhuis. Meer informatie vindt u op de website van Verschel & Van Dun.

Maaijkant 2e fase (Ulicoten)

De gemeente zal in de 2e helft van 2018 de verkoop van bouwgrond in de woonwijk Maaijkant 2e fase in Ulicoten opstarten. Het college heeft eind 2017 het stedenbouwkundig ontwerp van de woonwijk vastgesteld. In de eerste helft van 2018 is een bestemmingsplan in procedure: dat zorgt er voor dat de woonwijk daadwerkelijk gerealiseerd mag worden. Er is vaststelling gepland in de raadsvergadering van 4 juli 2018 (meer informatie vindt u hier). De bouw van de woningen kan in 2019 starten. Heeft u interesse in dit project, dan kunt u zich nu al aanmelden als belangstellende bij de heer Keijsers van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling, via bramkeijsers@abg.nl.

Ruimte voor Ruimte Nassaulaan

Aan de oostzijde van Baarle-Nassau ontwikkelt Ruimte voor Ruimte een ruim opgezette woonwijk. In deze woonwijk, met bouwkavels van ongeveer 500 tot 1.200m2, kunt u zelf uw eigen droomwoning bouwen. Sinds eind 2013 zijn er ook enkele kleinere bouwkavels in de verkoop. Meer informatie over het plan en de verkoop van bouwgrond kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar Ruimte voor Ruimte. De woonwijk is inmiddels bouwrijp gemaakt en de eerste woningen zijn al gebouwd en bewoond.

De gemeente verkoopt zelf ook twee kavels in dit project. Het gaat om de twee kavels aan de Maximastraat. Het gaat om kavels van 811m2 en 692m2. Deze liggen aan de noordzijde van het plangebied. De bouwkavels verkoopt de gemeente door middel van een loting.

U kunt hier de brochure (PDF, 2.412 kb) , het inschrijfformulier (PDF, 50 kb)  en verkoopkaart 1 (PDF, 145 kb)  en verkoopkaart 2 (PDF, 147 kb)  downloaden.

Woonwijk Kapelakkers (BE/NL)

Deze grensoverschrijdende woonwijk ligt aan de zuid-oostzijde van Baarle. De wijk ligt grotendeels op Belgisch grondgebied. Er komen slechts enkele woningen met de voordeur op Nederlands grondgebied, maar alle woningen worden wel (deels) op Nederlands grondgebied gebouwd. Er zijn diverse ontwikkelende partijen/eigenaren in het gebied actief. Er zijn bouwkavels voor zelfbouw beschikbaar, maar ook woningen via een projectontwikkelaar.

Woonwijk Limfa-terrein e.o. (NL/BE)

Deze woonwijk is de grootste nieuwbouwlocatie in Baarle. Zowel op Belgisch als op Nederlands grondgebied worden woningen gebouwd. Het is een gemengde wijk met starterswoningen, sociale huurwoningen en (middel)dure koopwoningen. Het project zal in een aantrekkelijke 'Kempische bouwstijl' worden gebouwd. De 1e fase is inmiddels gerealiseerd. Op dit moment is de 2e fase in verkoop. Meer informatie vindt u op de website van aannemer Gebr. Van Gisbergen of bij Broeders Makelaardij. Ook voor de huurwoningen kunt u zich bij deze makelaar melden.

Over enkele jaren zullen er nog een meer plandelen worden ontwikkeld op zowel Nederlands als Belgische grondgebied, wanneer dit plaats zal vinden is nog niet bekend.

Woonzorgcomplex Janshove

Woonstichting Leystromen en zorginstelling Thebe zijn voornemens om het huidige verzorgingstehuis Janshove te slopen en aansluitend op de zorgappartementen van De Croon een nieuw woon- en zorgcomplex te realiseren. De 1e fase ziet vooral toe op woningen gericht op bewoners met een zware zorgvraag (vooral ouderen met lichamelijke aandoeningen of dementie). Thebe zal dit plandeel bouwen aan de Rector van den Broekstraat (start bouw in 2018).

De 2e fase bestaat uit de sloop van het huidige verzorgingstehuis. Op die plaats zal Woonstichting Leystromen appartementen (sociale huur) bouwen. Daarnaast komt na de sloop ruimte voor Thebe en Leystromen om een nieuwe Gasterij te bouwen. Ten slotte zal een marktpartij een aantal commerciƫle huurappartementen realiseren. Het is nog niet bekend wie Thebe daarvoor gaat selecteren. De realisatie van de 2e fase worden verwacht vanaf 2019/2020.

Wilt u hier komen wonen? Schrijft u zich nu dan al in bij Thebe of Leystromen.