Burgerinitiatief

Inwoners willen steeds vaker direct betrokken worden bij aangelegenheden van de gemeente. Zij willen op een andere manier invloed uitoefenen op het bestuur van de gemeente dan via de 'klassieke' politieke deelname. Het burgerinitiatief maakt het voor burgers van de gemeente mogelijk om onderwerpen die de raad naar hun oordeel nog niet of onvoldoende heeft aangepakt, onder bepaalde voorwaarden, op de raadsagenda te plaatsen.

Een burgerinitiatief indienen

Inwoners van onze gemeente, die minimaal 16 jaar oud zijn kunnen onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad laten zetten.

Voorwaarden

Het indienen van een verzoek dient wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. De volgende zaken dienen in ieder geval in het verzoek te staan:

  • Een concrete en gemotiveerde beschrijving van de beslissing die de gemeenteraad dient te nemen;
  • Achternaam, voornaam, geboortedatum, het adres en de handtekening van de indiener;
  • Een ondersteunerslijst met de voornamen, achternamen, geboortedata, adressen en handtekeningen van tenminste 25 initiatiefgerechtigden die uw verzoek ondersteunen.

Waar indienen

U kunt uw verzoek indienen bij de heer H. Veraart (griffier van de gemeenteraad) via e-mail. Als u vragen heeft kunt u natuurlijk kunt u ook altijd even bellen met de heer Veraart via het volgende telefoonnummer: 088-382 14 14.