Collectevergunning

Wilt u voor een goed doel een geldcollecte of inzameling van goederen houden? U hebt dan een vergunning nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

Om ervoor te zorgen dat er niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden hebben we een collecterooster. We beoordelen uw aanvraag voor een collectevergunning en bekijken of de periode waarin u wilt collecteren in het collecterooster past. Bij grote landelijke acties toetsen we uw aanvraag aan het advies van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor de collecte of inzameling. Hiermee vermindert u de kans op afwijzing.

Wat moet ik doen?

Stichting op het collecterooster CBF

Wanneer uw organisatie op het landelijke collecterooster van het CBF staat, kunt u een vergunningsaanvraag voor een doorlopende vergunning indienen. Wanneer deze toegekend is, meldt u jaarlijks wanneer u in de overeenkomende periode van het betreffende collecterooster gebruik maakt van uw collectevergunning. U ontvangt hiervan een bevestiging. Na afloop van de collecte dient u een collectestaat in.

Overige aanvragen

Wanneer de collecte niet op het landelijk collecterooster staat, doet u een aanvraag voor een zogenaamde "vrije periode". Een vrije periode is een periode waarin niet door een stichting die op het collecterooster staat, gecollecteerd wordt. U komt in aanmerking voor een vergunning wanneer u voorkomt bij het CBF onder het "register goede doelen". Dit is om het bonafide karakter van de collecterende instelling te toetsen. Er wordt maximaal één vergunning voor een week afgegeven. Na afloop van de collecte dient u een collectestaat in. U dient aan te tonen dat al het ingezamelde geld ten behoeve van het betreffende doel is ingezet.

Aanvragen

De aanvraag dient schriftelijk, voorzien van handtekening, ingediend te worden bij College van burgemeester en wethouders, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het is verstandig uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren in te dienen.

Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens en lever daarbij de volgende bijlagen aan:

  • Naam van uw stichting/ organisatie
  • Verantwoordelijk persoon (kopie identiteitsbewijs meesturen)
  • Doel van de inzameling
  • Periode van de collecte 
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Een kopie van de inschrijving of verklaring van steunwaardigheid van het Centraal Bureau Fondsenwerving

Meer informatie?

Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Ook kunt u hier het rooster van de gemeente inzien. Kijk vooraf in het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor de collecte of inzameling. Hiermee vermindert u de kans op een afwijzing. Ook kunt u bij hen informatie opvragen voor registratie als (klein) goed doel en de kosten daarvan.