Forensenbelasting

Als u meer dan negentig dagen per jaar in een recreatieverblijf verblijft (slaapforensen) of als u een gemeubileerde woning voor u of uw gezin ter beschikking houdt (woonforensen), kan aan u een aanslag forensenbelasting opgelegd worden. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan negentig dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan negentig dagen per jaar zou kunnen verblijven. Ook is het niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken. De belasting wordt geheven op basis van de vloeroppervlakte van de gemeubileerde woning. De oppervlakte wordt uitwendig gemeten maal factor 0,9.

Tarieven 2023

In 2023 bedraagt de belasting:

 
Bij een vloeroppervlakte van:Prijs
maximaal 15m2€ 83,00
> 15 m2≤ 20 m2€ 123,00
> 20 m2≤ 30 m2€ 153,00
> 30 m2≤ 40 m2€ 212,00
> 40 m2≤ 60 m2€ 258,00
> 60 m2≤ 80 m2€ 337,00
> 80 m2≤ 100 m2€ 419,00
> 100 m2€ 500,00

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag schriftelijk bezwaar maken bij heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.