Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin beschikbaar houdt terwijl u staat ingeschreven in een andere gemeente. Zo betaalt u mee aan de voorzieningen in de gemeente. U ontvangt een aanslag forensenbelasting waarop staat hoeveel u moet betalen.

Goed om te weten

  • Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans.
  • Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan 90 dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan 90 dagen per jaar zou kunnen verblijven.
  • Het is niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken.
  • De forensenbelasting wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte van de gemeubileerde woning. De oppervlakte wordt uitwendig gemeten maal factor 0,9.

Kosten

In 2024 bedraagt de belasting:

Oppervlakte woning Prijs
maximaal 15 m2 € 106
tussen de 15 m² en 20 m² € 157
tussen de 20 m² en 30 m² € 196
tussen de 30 m² en 40 m² € 271
tussen de 40 m² en 60 m² € 330
tussen de 60 m² en 80 m² € 431
tussen de 80 m² en 100 m² € 536
meer dan 100 m² € 640

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de forensenbelasting, dan kunt u bezwaar maken. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Baarle-Nassau, t.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Waarom klopt de forensenbelasting volgens u niet?
  • Het aanslagnummer
  • Uw naam en adres
  • Uw e-mailadres en telefoonnummer
  • Uw handtekening

U kunt tot 6 weken nadat de brief met de belastingaanslag is verzonden bezwaar maken. Kijk op de brief wanneer deze is verstuurd.