Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Grof huisvuil

Hebt u huishoudelijk afval dat te groot en/of te zwaar is om in de container te stoppen? Denk daarbij aan oude meubels of vloerbedekking. Dit noemen we grof huisvuil. U kunt uw grof huisvuil afgeven bij de Milieustraat.

Tegen betaling kunt u grof huisvuil op laten halen

Grof huisvuil brengen

U kunt uw grof huisvuil zelf naar de Milieustraat brengen.

Grof huisvuil ophalen

De dagen waarop wij grof huisvuil ophalen in 2018 zijn 22 maart en 20 september. Wilt u grof huisvuil laten ophalen? Meldt u dit dan online of telefonisch via 06-10 22 09 47 uiterlijk zeven werkdagen voor de ophaaldag.

Voor deze dienst brengen wij voorrijkosten (€ 12,00 in 2018) in rekening en de stortkosten op basis van het gewogen gewicht en volgens de tarieven die op de Milieustraat gelden.