Crisiszorg

Hier leest u wat u kunt doen wanneer er dringend hulp nodig is en hoe de crisiszorg geregeld is.

Melding maken

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding maken in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). U kunt deze melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is dag én nacht bereikbaar via 0800-8013. Is er dringend een dreiging? Bel 112. Uiteraard kunt u uw zorgen ook altijd bespreken met de huisarts of een andere professional die voor u vertrouwd is.

Crisis Interventie Team

Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken. Lees bij Zorg in Regio Hart van Brabant hoe zij te werk gaan.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding volgt een beoordeling van welke hulp nodig is. Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan wordt u geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren. Dit heeft te maken met privacy wetgeving (AVG).

Vrijwillige of verplichte hulp

Verplichte behandeling kan alleen als iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en als een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg ingezet. Een psychiater bekijkt altijd eerst samen met de betrokkene en zijn familie of vrijwillige zorg mogelijk is.