Incidentele festiviteit melden

Op grond van artikel 4:3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Baarle-Nassau is het een inrichting toegestaan maximaal zes incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen uit artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden. Dit betekent dat bijvoorbeeld in het geval van een live band meer geluid ten gehore gebracht mag worden dan normaal gesproken is toegestaan. Ondergetekende stelt hierbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau minimaal 2 weken van te voren in kennis van een te houden incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hierbij verzoekt onderstaande aanvrager toestemming voor het organiseren van een incidentele festiviteit.

Let op: vinden de festiviteiten op meerdere dagen plaats? Vul dan voor iedere dag los een formulier in.

Velden met een * zijn verplicht!

Uw gegevens
Aanvraag

Let op!

Let op: Indien u een van bovenstaande vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, dan moet u alsnog een vergunning aanvragen. Dit meldingsformulier is dan niet voldoende om een vergunning voor het evenement aan te vragen. U hoeft dan ook niet dit formulier te verzenden. Maak gebruik van het aanvraagformulier evenementen.