Incidentele festiviteit melden

Velden met een * zijn verplicht!

Uw gegevens

Regelgeving

Op grond van artikel 4:3 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Baarle-Nassau is het een horecainrichting toegestaan maximaal twaalf incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de voorschriften 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet gelden. Ondergetekende stelt hierbij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau minimaal twee weken van te voren in kennis van een te houden incidentele festiviteit als bedoeld in artikel 4.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Hierbij verzoekt onderstaande aanvrager toestemming voor het organiseren van een incidentele festiviteit.
Aanvraag