Kwijtschelding belastingen

Wanneer u een laag inkomen heeft en weinig eigen geld bezit, kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor riool- en afvalstoffenheffing aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u niet of maar een deel van de belasting hoeft te betalen.

Voorwaarden

Kwijtschelding kunt u aanvragen als:

  • U de aanslag niet kunt betalen, of binnen 3 maanden na de laatste (deel)betaling van uw aanslag
  • U een laag inkomen heeft, bijvoorbeeld alleen een uitkering of AOW
  • Het totale bedrag van uw bankrekeningen en spaarrekeningen niet boven een bepaald bedrag uitkomt. Het maximale bedrag hangt af van uw woonsituatie en berekenen wij voor u
  • U geen overwaarde heeft op een eigen woning
  • U geen auto heeft die meer waard is dan € 3.350

Goed om te weten

Krijgt u kwijtschelding, dan hoeft u:

  • Geen rioolheffing te betalen
  • Het vastrecht van de afvalstoffenheffing niet te betalen
  • Kosten leegmaken restafvalcontainer: we schelden u voor het leegmaken van de restafvalcontainer maximaal € 19,50 per jaar kwijt. Dat hoeft u dus niet te betalen. Dit betekent dat u 75 kilo restafval in een restafvalcontainer per jaar mag aanbieden (€ 0,26 per kilo). Biedt u meer kilo's restafval aan, dan krijgt u daarvoor in het 1e kwartaal van 2024 een rekening. Voor het extra leegmaken krijgt u geen kwijtschelding.

Betalingsregeling

Een betalingsregeling vraagt u aan als u niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, maar het ook niet lukt om binnen de gestelde termijn(en) de aanslag te betalen.

Betaalt u de aanslag via Brabant Water, dan moet u met hen contact opnemen voor een betalingsregeling. Heeft u een aanslag van de gemeente ontvangen, download dan het aanvraagformulier betalingsregeling. Mail het ingevulde formulier. Of stuur het naar gemeente Baarle-Nassau, antwoordnnummer 13500, 5100 WE in Baarle-Nassau.

U kunt ook een papieren formulier opvragen. Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 013.

Ondersteuning bij een laag inkomen

Wanneer u geldzorgen heeft, heeft u misschien recht op financiële ondersteuning. Bekijk de mogelijkheden.