Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Kwijtschelding belastingen

Brabant Water heeft per adres een afrekening opgemaakt. In deze afrekening zijn ook gemeentelijke heffingen opgenomen. Het gaat hierbij om afvalstoffenheffing en rioolrecht. Indien u financieel niet in staat bent deze heffingen te betalen kunt u om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding vragen.

Wie komt in aanmerking?

Of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding is onder meer afhankelijk van het inkomen en vermogen. Voor het inkomen geldt in zijn algemeenheid dat kwijtschelding alleen mogelijk is als de hoogte van het inkomen op of rond het minimumloon schommelt.

Voor zelfstandigen gelden afwijkende bepalingen.

Aanvragen

Een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend tot 4 maanden na de dagtekening van de aanslag of de jaarafrekening.

Als u een verzoek tot kwijtschelding wilt indienen, dient u een aanvraagformulier in te vullen en enkele gegevens te overleggen. Dit doet u door een aanvraagformulier kwijtschelding belastingen (hieronder te downloaden) in te vullen en op te sturen naar invordering@abg.nl. U kunt ook een aanvraagformulier ophalen op het gemeentehuis van Baarle-Nassau.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van Sociale Zaken, 14 013/ +31 (0)13 - 507 5272 of langskomen bij sociale zaken/ het WMO loket op het gemeentehuis.

Betalingsregeling aanvragen

Wanneer u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding kunt u voor een eventuele betalingsregeling telefonisch of schriftelijk contact opnemen met het cluster Financiƫn, mevrouw Van den Ouweland tijdens de openingstijden op dinsdag, woensdag of donderdag.

Voor een aanslag waarvoor u al een betalingsregeling heeft afgesloten kunt u geen tweede betalingsregeling treffen.

Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. U leest er meer over op de pagina www.baarle-nassau.nl/laaginkomen.