Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Kwijtschelding belastingen

Als u uw gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hiervoor kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden.

Wanneer is het zinvol om kwijtschelding aan te vragen?

U heeft:

  • een minimum inkomen
  • geen vermogen (o.a. geen tegoeden op bank- en spaarrekeningen)
  • geen overwaarde op de eigen woning
  • geen auto die meer waard is dan € 2.269,00

Waar kan ik kwijtschelding voor aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor rioolrecht en afvalstoffenheffing.

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt het aanvraagformulier ‘kwijtschelding’ hier (PDF, 392 kb)  downloaden en opsturen naar invordering@abg.nl. U kunt het formulier ook opvragen bij ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 013.

Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen die er speciaal voor zijn om mensen met een laag inkomen financieel te ondersteunen. U leest er meer over op de pagina www.baarle-nassau.nl/laaginkomen.