Leerlingenvervoer

Kinderen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Het leerlingenvervoer biedt een oplossing voor kinderen die niet zelfstandig naar hun (speciale) school kunnen reizen.

Basisonderwijs

Kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen door een structurele handicap of ziekte? Dan kunt u leerlingenvervoer aanvragen. De gemeente zorgt voor het vervoer of u organiseert het vervoer zelf en krijgt een vergoeding voor de reiskosten. U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet aan enkele voorwaarden worden voldaan. Als een van de voorwaarden op de situatie van uw kind van toepassing is, komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. Uiteraard vindt altijd toetsing plaats.

De afstand van huis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school bedraagt meer dan 6 kilometer. Als die afstand kleiner is, bestaat alleen aanspraak op leerlingenvervoer wanneer er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke zintuiglijke en/of psychische handicap waardoor de leerling niet in staat is om zelfstandig van en naar school te reizen.

Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school van soort (soort school waarop een leerling is aangewezen op grond van zijn lichamelijke of geestelijke toestand) en richting (de school van de verlangde godsdienst of levensbeschouwing).

Eigen bijdragen

Wanneer het inkomen van ouders van leerlingen van basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs (SBO) boven een bepaalde grens ligt, moet een drempelbedrag betaald worden. Wanneer u een aanvraag voor leerlingenvervoer indient wordt getoetst of het drempelbedrag voor u van toepassing is en wordt u hierover geïnformeerd.

Aanvragen

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer maakt u gebruik van het digitale aanvraagformulier. Hiervoor heeft u DigiD van uw kind nodig. Als u nog geen DigiD van uw kind heeft, dan kunt u deze aanmaken. 

Ziekmeldingen, klachten en vragen

U kunt voor alle zaken over het leerlingenvervoer contact opnemen met Vervoerservice van Driel. Dat kan op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur op telefoonnummer 0412 62 77 99 of via e-mail.

Via de app/het portaal kunt u eenvoudig ritgegevens inzien, uw kind aan- of afmelden bij afwezigheid of ziekte, real-time de verwachte voorrij- en aankomsttijd inzien en live de taxi volgen. Vragen over de app/portaal? Stuur dan een e-mail.

Vaste wijzigingen geeft u uiterlijk 5 werkdagen voordat de wijziging ingaat door via e-mail.

Voortgezet onderwijs

Als uw kind naar het Voortgezet Onderwijs gaat, heeft u geen automatisch recht meer op leerlingenvervoer. Uw kind moet zelfstandig naar school reizen of u moet zelf het vervoer regelen.

Als uw kind vanwege zijn/haar beperking niet zelfstandig kan reizen en u zelf niet bij machte bent om uw kind naar school te brengen, kunt u contact opnemen met MEE West-Brabant via telefoonnummer 088 028 26 39. Zij gaan in gesprek met u en brengen advies uit aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een besluit over het wel/niet toekennen van leerlingenvervoer.

Soms kan uw kind nog niet zelfstandig naar school reizen, maar zou hij of zij dat wel kunnen leren. Door zelfstandig te leren reizen krijgen kinderen vaak meer zelfvertrouwen en het helpt hen ook om later in hun leven meer zelfredzaam te zijn. Daarom bieden we begeleiding aan bij het zelfstandig leren reizen. Deze begeleiding heet “MEE op Weg” en wordt uitgevoerd door MEE West-Brabant. Wilt u meer informatie over “MEE op Weg”? Dan kunt u contact opnemen met MEE West-Brabant via telefoonnummer 088 028 26 39.