Lokale regels en bekendmakingen

Als een lokale wet of regel verandert, dan wordt dit bekend gemaakt via overheid.nl

E-mailservice over uw buurt

Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een account in MijnOverheid? Dan krijgt u automatisch elke week een e-mail van Overheid.nl met daarin bekendmakingen. Dit noemen we ‘Berichten over uw Buurt’. Via MijnOverheid kunt u instellen hoe vaak u de e-mail wil ontvangen. En hoe groot het gebied is waar de bekendmakingen over gaan. Wilt u geen e-mails ontvangen? Dan meldt u zich eenvoudig weer af.

Bekendmakingen

De gemeente neemt regelmatig besluiten over zaken die voor u van belang kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld vergunningen voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De bekendmakingen zijn de publicaties van deze besluiten. Wij maken deze bekendmakingen bekend via overheid.nl

Weekblad

De verkorte versies van de bekendmakingen verschijnen in het weekblad. Digitale exemplaren in pdf-formaat van de officiële bekendmakingen zijn te vinden via Publicaties weekblad. 

Baarle-Hertog

Informatie over wetten en regels op grondgebied van Baarle-Hertog worden bekendgemaakt door de gemeente Baarle-Hertog.