Lokale regels en bekendmakingen

Als een lokale wet of regel verandert, dan wordt dit bekend gemaakt via overheid.nl

E-mailservice over uw buurt

Blijf op de hoogte van informatie en besluiten in uw buurt. Denk hierbij aan vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving. Abonneer u op de gratis e-mailservice Over uw buurt. Informatie van gemeente, provincie en waterschap komt dan op één plek samen in uw mailbox. 

Bekendmakingen

De gemeente neemt regelmatig besluiten over zaken die voor u van belang kunnen zijn. Dat zijn bijvoorbeeld vergunningen voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De bekendmakingen zijn de publicaties van deze besluiten. Wij maken deze bekendmakingen bekend via overheid.nl

Weekblad

De verkorte versies van de bekendmakingen verschijnen in het weekblad. Digitale exemplaren in pdf-formaat van de officiële bekendmakingen zijn te vinden via Publicaties weekblad. 

Baarle-Hertog

Informatie over wetten en regels op grondgebied van Baarle-Hertog worden bekendgemaakt door de gemeente Baarle-Hertog.