Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde hulp van een gezinslid, familie, of buur aan iemand die voor lange tijd zorg nodig heeft. Zodat iemand zoveel als lukt zelfstandig kan blijven wonen en leven.

U bent mantelzorger

Bij mantelzorg is er altijd een persoonlijke band:

  • U helpt bijvoorbeeld een partner, ouder, kind, vriend of buur
  • U krijgt hiervoor geen geld
  • Ook kinderen en jongeren kunnen mantelzorger zijn, bijvoorbeeld omdat ze voor iemand in hun gezin moeten zorgen

Voor mantelzorg kiest u niet. U kunt er niet zomaar mee stoppen. U doet het, omdat iemand dichtbij veel extra zorg en aandacht nodig heeft.

Vrijwilligersverzekering voor mantelzorgers

De gemeente heeft een vrijwilligersverzekering. Als mantelzorger bent u verzekerd tegen schade en ongevallen, als u:

  • Langere tijd voor iemand zorgt
  • Minimaal 8 uur per week helpt
  • Zorgt voor een zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur
  • Dit werk niet doet voor uw beroep

Kijk hier voor de voorwaarden en meer informatie over de vrijwilligersverzekering.

(Pré-)mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. De woning is bedoeld voor de persoon die zorg nodig heeft. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die verzorgt, woont in het bijbehorende huis.

Een pré-mantelzorgwoning is een mantelzorgwoning vóórdat mantelzorg nodig is. Deze woning biedt de mogelijkheid om dichtbij zorg te bieden aan een familielid of bekende.

Wilt u een mantelzorgwoning bouwen dan heeft u een vergunning nodig. Vul het aanvraagformulier mantelzorgwoning in en mail het naar ons. U kunt het ingevulde formulier ook inleveren bij de balie van het gemeentehuis. De gemeente bekijkt uw plannen. Soms neemt een medewerker contact met u op na uw aanvraag.

Meer informatie