Mantelzorg

Wanneer u hulp nodig heeft, stimuleren we dat u zoveel mogelijk de regie over uw leven in eigen hand houdt. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Dit heet mantelzorg.

Mantelzorgcompliment

Heeft u dit jaar minimaal 3 maanden, 8 uur per week zorg gegeven aan een inwoner van de gemeente Baarle-Nassau? Vraag dan hier  uw mantelzorg waardering aan.

Wanneer bent u mantelzorger?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig, intensief en onbetaald zorgt voor, of hulp biedt aan een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Kenmerkend voor mantelzorg is dat er altijd sprake is van een persoonlijke band. Voor mantelzorg kiest u niet, het overkomt u, omdat iemand in uw naaste omgeving veel extra zorg en aandacht nodig heeft.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden, maar u komt er niet uit? Neem dan gratis contact op met Eveline Beemster van het dorpsteam, telefoonnummer 06-45160623. Het dorpsteam is ook te bereiken via contact@dorpsteambaarlenassau.nl en tijdens het inloopspreekuur in het Cultuurcentrum Baarle, iedere donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur. Zie ook de website www.dorpsteamabg.nl. Jonge mantelzorgers (tot 24 jaar) kunnen mailen, bellen of appen naar Djamil El Hatri: djamilelhatri@contourdetwern.nl, telefoon 06-51282941.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden:

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep

Dan kunt u een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Klik hier voor de voorwaarden en voor meer informatie.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is het formulier met uw plannen indienen bij de gemeente. Het cluster Vergunningen kijkt of uw plannen voldoen aan de geldende regelgeving/pré-mantelzorgbeleid. Als het nodig is vragen we advies aan de Wmo-consulent.

U vult het aanvraagformulier  in en mailt het naar vergunningen@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

Indien nodig neemt een medewerker Vergunningverlening binnen enkele werkdagen contact met u op. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje bijzonderheden.