Mantelzorg

Wanneer u een beperking heeft, dan kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee af. Daarom bekijken we eerst samen met u wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen.

Wanneer bent u mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Kenmerkend voor mantelzorg is dat er altijd sprake is van een persoonlijke band. Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je omdat iemand in je naaste omgeving veel extra zorg en aandacht nodig heeft.

Wat doet de gemeente voor mantelzorgers?

De gemeente Baarle-Nassau organiseert diverse bijeenkomsten voor mantelzorgers, zoals themabijeenkomsten, cursussen, en de dag van de mantelzorg in november. Tevens faciliteert de gemeente het mantelzorgcafé. Het mantelzorgcafé wordt 4x per jaar gehouden. Belangrijkste aspect van dit mantelzorgcafé is het ontmoeten van zorggenoten en met elkaar in gesprek gaan in een ongedwongen sfeer.

Wanneer u mantelzorger bent en nog niet als zodanig bekend bij de gemeente? Meldt u dan aan bij het WMO loket. U wordt dan vervolgens op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Neem dan contact op met het WMO loket, te bereiken via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden:

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal acht uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering. Kijk hier voor de voorwaarden en voor meer informatie.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een formulier met uw plannen indienen bij de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening beoordelen dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

U vult dit formulier (PDF, 371 kb)  in en mailt het naar vergunningen@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Indien nodig neemt een medewerker Vergunningverlening binnen enkele werkdagen contact met u op.

Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje bijzonderheden.