Mantelzorg

Wanneer u een beperking heeft, dan kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Als gemeente stimuleren we u nadrukkelijk de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Daar bent u in de meeste gevallen beter mee af. Daarom bekijken we eerst samen met u wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen.

Wanneer bent u mantelzorger?

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief onbetaald zorgen voor een hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Kenmerkend voor mantelzorg is dat er altijd sprake is van een persoonlijke band. Voor mantelzorg kies je niet, het overkomt je omdat iemand in je naaste omgeving veel extra zorg en aandacht nodig heeft.

Wat doet de gemeente voor mantelzorgers?

De gemeente Baarle-Nassau organiseert diverse bijeenkomsten voor mantelzorgers, zoals themabijeenkomsten, cursussen, en de dag van de mantelzorg in november. Tevens faciliteert de gemeente het mantelzorgcafé. Het mantelzorgcafé wordt 4x per jaar gehouden. Belangrijkste aspect van dit mantelzorgcafé is het ontmoeten van zorggenoten en met elkaar in gesprek gaan in een ongedwongen sfeer.

Wanneer u mantelzorger bent en nog niet als zodanig bekend bij de gemeente? Meldt u dan aan bij het WMO loket. U wordt dan vervolgens op de hoogte gehouden van alle activiteiten.

Waar kan ik met vragen over mantelzorg terecht?

Heeft u een vraag over mantelzorg of wilt u mantelzorg bieden maar u komt er niet uit? Neem dan contact op met het WMO loket, te bereiken via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Mantelzorgers en vrijwilligersverzekering

Voldoet u als mantelzorg aan de volgende voorwaarden:

  • Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg.
  • Minimaal 8 uur per week.
  • Aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
  • De zorg is niet voor een hulpverlenend beroep.

Dan kan je een beroep doen op de rubrieken ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering binnen de collectieve gemeentelijke vrijwilligersverzekering.

Download hieronder de voorwaarden.

Heeft u plannen voor een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Die woning is bedoeld voor de persoon die voor u zorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.

Wat moet ik doen?

De eerste stap is een gesprek met de gemeente. Een Wmo-consulent, een medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en een medewerker Vergunningverlening bespreken dan samen met u alle plannen en wensen van u en uw mantelzorger(s).

Hoe vraag ik een gesprek aan?

U vult dit formulier (PDF, 60 kb)  in en mailt het naar sociaaldomein@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis. Een Wmo-consulent neemt binnen enkele werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Zijn er naast de hoofdaanvragers nog meer zorgontvangers of mantelzorgers? Dan kunt u dat aangeven in het vakje Bijzonderheden.

Mantelzorgcompliment

Als waardering voor mantelzorgers reiken we het mantelzorgcompliment uit. Dit zijn dit jaar cheques ter waarde van 150 euro te besteden bij lokale winkeliers. 

Bent u een mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u voor langere tijd méér dan de gebruikelijke zorg geeft aan iemand in uw omgeving. Bijvoorbeeld in verband met een langdurige ziekte of handicap. Dit kan uw partner, ouder of kind zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis. 

Wie kan het mantelzorgcompliment aanvragen?

De mantelzorger vraagt het compliment aan en ondertekent het samen met de zorgontvanger. De aanvraag moet uiterlijk vóór 1 december 2020 binnen zijn. U kunt maar één mantelzorgcompliment per zorgontvanger aanvragen. 

Hoe vraag ik een mantelzorgcompliment aan?

Wilt u het mantelcompliment aanvragen? Download dan het aanvraagformulier onderaan de pagina. U kunt het formulier ook ophalen bij het gemeentehuis. U kunt het op verschillende manieren inleveren. Dit staat op het formulier.

Vragen?

Iedereen, van jong tot oud, kan gratis bij de gemeente terecht met vragen over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, goed advies, praten met lotgenoten of leuke activiteiten? Of is het nodig om de accu weer eens op te laden? Neem dan contact op met het Wmo-loket via telefoonnummer tel. 088-3821000. De consulent denkt graag met u mee.