Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Zwerfvuil gezien? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding! U kunt ook een melding doen als u overlast ervaart van uw buren, jongeren die op straat hangen, geluid of vervuiling.

Geef online uw melding door

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via de website van Luminizer.

Glijbaan kapot? Losse stoeptegel gezien? Andere klacht of melding doorgeven? Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. Onze collega's nemen de melding op werkdagen zo snel mogelijk in behandeling. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeter app of telefonisch via 14 013/ +31(0)13 - 507 52 00. (Buiten kantoortijden via het storingsnummer 06-53327933).

Melden woonoverlast

Ervaart u woonoverlast zoals bijvoorbeeld ruzie met of overlast van uw buren, jongeren die op straat hangen, geluid of vervuiling? Probeer eerst een oplossing te zoeken. Ga samen rustig in gesprek. Mogelijk zijn zij er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken en kunt u samen een oplossing vinden. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met ons. We bekijken uw melding en zoeken, eventueel samen met u, naar een oplossing. We werken nauw samen met politie, jongerenwerk, gemeentelijke BOA’s, wijk- en buurtbeheer, woningcorporaties, buurtbemiddeling, wijk-GGD en het Zorg- en Veiligheidshuis.

Hoe kunt u ons bereiken?

Dat kan via het telefoonnummer: 14 013. U kunt een melding doen via de knop ‘melding doorgeven’ of via de BuitenBeterapp.

Storingsnummer dringende zaken

Voor calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen naar 06-53327933. Dit geldt alleen voor ernstige storingen die grote overlast veroorzaken of gevaarlijke situaties opleveren.

Gevonden en verloren voorwerpen

Op de pagina Gevonden en verloren leest u waar u terecht kunt.

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die in georganiseerd verband actief zijn binnen de gemeente Baarle-Nassau. Vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij de gemeente. Vrijwillige brandweerlieden, politiemedewerkers en mantelzorgers vallen niet onder de collectieve verzekering. 

Meer details over de collectieve vrijwilligersverzekering leest u hier.

Wilt u aangifte doen? Maak dan gebruik van het aangifteformulier schade voor vrijwilligers.

Milieuklachtentelefoon

Via de milieuklachtentelefoon (013 – 206 05 00) kunt u, 7 dagen per week, 24 uur per dag milieuklachten melden, bijvoorbeeld klachten over overlast door stank, geluid, (bodem)verontreiniging en dergelijke.

Informatie op ledscherm Loswal

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau beschikken over zendtijd op het ledscherm aan de Loswal in Baarle-Nassau. Beide gemeenten stellen deze zendtijd beschikbaar aan socio-culturele verenigingen of belangenorganisaties van Baarle. We plaatsen enkel informatie op het scherm over publiek toegankelijke activiteiten die een binding hebben met Baarle.

Het scherm werkt als een digitale poster. Er is ruimte voor een passend beeld met en of twee korte zinnen. Uw boodschap blijft per keer gemiddeld 6 seconden in beeld. Informatie blijft maximaal 14 dagen op het scherm staan. Informatie die u wilt publiceren, ontvangen we graag vier weken voorafgaand aan de activiteit. Deze levert u aan via klantcommunicatie@abg.nl.

Maakt u nog geen gebruik van deze mogelijkheid en hebt u interesse? Belgische verenigingen kunnen daarvoor contact opnemen met Gitte Tilburgs via +32 (0) 14 698070. Nederlandse verenigingen kunnen daarvoor contact opnemen met één van de medewerkers van Klantcommunicatie via klantcommunicatie@abg.nl.

Bent u een commerciële partij en hebt u interesse om informatie aan te bieden op het ledscherm? Kijk dan op www.blocc.nl/ons-werk/ledscherm.

Melding psychische hulp (Wvggz)

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). U kunt deze melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is dag en nacht bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112.