Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Zwerfvuil gezien? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding!

Geef online uw melding door

Melding doorgeven

Straatverlichting defect? Losse stoeptegel gezien? Andere klacht of melding doorgeven? Via Melding Openbare Ruimte kunt u elk moment van de dag uw melding over de openbare ruimte doorgeven. U kunt uw melding ook doorgeven via de BuitenBeterapp of telefonisch via 14 013/ +31(0)13 - 507 52 00. (buiten kantoortijden via het storingsnummer 06-53327933)

Spoedgeval

Dringende zaken die directe actie vragen (bijvoorbeeld storingen aan de drukriolering) kunt u niet via de website melden. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de gemeente Baarle-Nassau. Buiten openingstijden belt u via storingsnummer 06-53327933, zodat wij de noodzakelijke actie direct kunnen ondernemen.

Gevonden en verloren voorwerpen

Op de pagina Gevonden en verloren leest u waar u terecht kunt.

Schade melden

Het gebruik van de openbare ruimte kan soms leiden tot schade. Heeft u schade en bent u van mening dat de schade het gevolg is van een nalatigheid of onzorgvuldigheid van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Meld uw schade online. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die in georganiseerd verband actief zijn binnen de gemeente Baarle-Nassau. Vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij de gemeente. Vrijwillige brandweerlieden, politiemedewerkers en mantelzorgers vallen niet onder de collectieve verzekering. 

Meer details over de collectieve vrijwilligersverzekering leest u in de voorwaarden (PDF, 97 kb)  (PDF, 97 kb).

Wilt u aangifte doen? Maak dan gebruik van het aangifteformulier schade voor vrijwilligers (PDF, 116 kb)  (PDF, 39 kb) .

Milieuklachtentelefoon

Via de milieuklachtentelefoon (013 – 206 05 00) kunt u, 7 dagen per week, 24 uur per dag milieuklachten melden, bijvoorbeeld klachten over overlast door stank, geluid, (bodem)verontreiniging en dergelijke.