Openbare besluitenlijsten

Het college vergadert elke week op dinsdag. De openbare besluiten die genomen zijn, worden vastgelegd in een openbare besluitenlijst. Nadat de openbare besluitenlijst definitief is vastgesteld, publiceren we die op deze pagina.

Eerder verschenen Openbare besluitenlijsten zijn te vinden via Archiefweb. Archiefweb maakt elke dag een 'kopie' van de website www.baarle-nassau.nl. Dit is een complete versie van de website die geheel doorklikbaar is met alle informatie, afbeeldingen en achterliggende documentatie.