Persoonsgegevens

Alle gemeenten bewaren de actuele belangrijke gegevens van hun inwoners in de basisregistratie personen. U kunt een verzoek tot geheimhouding van deze gegevens indienen. Via de gemeente kunt u ook uw naamgebruik wijzigen. Daarnaast kunt u bij ons uw handtekening laten legaliseren.

Legaliseren van een handtekening

Bij de gemeente kunt u uw handtekening onder een document laten legaliseren als een instantie u daarom vraagt. De ambtenaar verklaart namens de burgemeester dat de betreffende handtekening echt is. Het legaliseren van een handtekening kost € 8,05.

U gaat persoonlijk langs bij de gemeente met het stuk waarop u uw handtekening gaat plaatsen. Wij raden u aan hiervoor een afspraak te maken en een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

Zonder uw schriftelijke toestemming geven wij uw adres niet aan particulieren of commerciële instellingen door. Maatschappelijke instellingen zoals bibliotheken (voor het bevorderen van culturele en maatschappelijke vaardigheden, tegengaan analfabetisme), woningcorporaties (voor een eerlijke verdeling van woonruimte en het tegengaan van woonfraude), ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding. Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, advocaten en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst. Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, blijven gewoon toegang houden tot uw adres- en persoonsgegevens.

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Naamgebruik wijzigen

Bent u getrouwd of getrouwd geweest of heeft u een geregistreerd partnerschap of heeft u dat gehad, dan kunt u de achternaam van uw partner gebruiken. Dit heet naamgebruik.

U kunt kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven:

  • alleen met uw eigen naam
  • alleen met de naam van uw partner
  • met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner
  • met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam

De gemeente geeft het gekozen naamgebruik door aan andere overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen. Op officiële documenten als paspoort en rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen.

Digitaal: U kunt het formulier naamgebruik wijzigen digitaal invullen.

Op afspraak: U kunt voor wijziging van het naamgebruik telefonisch via 14 013/ +31 (0) 13 507 5200 een afspraak maken.

Naam wijzigen

Wilt u uw achternaam veranderen, dan dient u een verzoek in bij de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Wilt u uw voornaam veranderen, dan moet u via een advocaat een officieel verzoek indienen bij de Rechtbank. Na de uitspraak van de rechtbank wijzigt de gemeente uw voornaam in haar administratie.