Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens in de basisregistratie personen (BRP). U kunt de gemeente vragen deze gegevens niet te delen met maatschappelijke instellingen zoals bibliotheken, woningcorporaties en verzorgingshuizen. Dit noemen we een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Persoonsgegevens

De volgende gegevens vallen onder persoonsgegevens:

 • Naam- en adresgegevens.
 • Gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 • Nationaliteit.
 • Ouders en eventuele kinderen.

Goed om te weten

 • De gemeente deelt nooit persoonsgegevens met inwoners en ondernemers.
 • Als u naar een andere gemeente verhuist, blijft de geheimhouding van uw gegevens gelden.
 • U kunt ook een verzoek indienen voor uw kind tot 16 jaar dat bij u woont.
 • Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelf een verzoek in. Zij hebben hiervoor een DigiD nodig. 
 • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens zelf intrekken.
 • In de app MijnGegevens kunt u uw persoonsgegevens inzien.

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

Instellingen met wie de gemeente uw gegevens deelt

Wij geven aan sommige instellingen altijd uw gegevens door, ook als u geheimhouding heeft aangevraagd.

 • Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, politie, justitie en het UWV hebben altijd toegang tot uw persoonsgegevens. 
 • Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten als zij uw gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure. Zij vragen vooraf altijd uw goedkeuring.