Reclamebelasting

Iedereen die een openbare aankondiging plaatst betaalt reclamebelasting. Denk bijvoorbeeld aan een reclamebord of een bord op de gevel met het logo van uw bedrijf. U betaalt deze belasting als de aankondiging te zien is vanaf de openbare weg (binnen de bebouwde kom van de gemeente Baarle-Nassau). De opbrengst van deze belasting zet de gemeente in voor zaken die bijdragen aan de lokale economie.

Tarieven 2024

Minimum bedragen:

  • a. zone 1 € 201
  • b. zone 2 € 100

Dit bedrag wordt vermeerderd indien de WOZ-waarde van de vestiging meer dan € 150.000 bedraagt met respectievelijk:

  • a. € 1,56 per € 1.000,00 WOZ-waarde
  • b. € 0,78 per € 1.000,00 WOZ-waarde

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult 1 keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslag schriftelijk bezwaar maken bij heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.