Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Reclamebelasting

Per 1 januari 2015 is de reclamebelasting ingevoerd in de gemeente Baarle-Nassau. Deze belasting wordt geheven van elke gebruiker van een vestiging die een openbare aankondiging (zichtbaar vanaf de openbare weg) heeft binnen de bebouwde kom van de gemeente Baarle-Nassau. De opbrengst van deze belasting wordt geheel aangewend ter bevordering van de lokale economie.

Tarieven

Minimum bedragen:

a. zone 1 € 150,00

b. zone 2 € 75,00

Dit bedrag wordt vermeerderd indien de WOZ-waarde van de vestiging meer dan € 150.000,00 bedraagt met respectievelijk:

a. € 1,16 per € 1.000,00 WOZ-waarde

b. € 0,58 per € 1.000,00 WOZ-waarde

met een maximumbedrag van € 750,00.

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag schriftelijk bezwaar maken bij heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.