Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Reclamebelasting

Iedereen die een openbare aankondiging plaatst betaalt reclamebelasting. Denk bijvoorbeeld aan een reclamebord of een bord op de gevel met het logo van uw bedrijf. U betaalt deze belasting als de aankondiging te zien is vanaf de openbare weg (binnen de bebouwde kom van de gemeente Baarle-Nassau). De opbrengst van deze belasting zet de gemeente in voor zaken die bijdragen aan de lokale economie.

Tarieven

Minimum bedragen:

a. zone 1 € 150,00

b. zone 2 € 75,00

Dit bedrag wordt vermeerderd indien de WOZ-waarde van de vestiging meer dan € 150.000,00 bedraagt met respectievelijk:

a. € 1,16 per € 1.000,00 WOZ-waarde

b. € 0,58 per € 1.000,00 WOZ-waarde

met een maximumbedrag van € 750,00.

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag schriftelijk bezwaar maken bij heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.