Rekenkamercommissie

Baarle-Nassau kent een eigen Rekenkamercommissie. Deze onafhankelijke commissie controleert wat er terecht komt van plannen van de gemeente.

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie onderzoekt hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig de gemeente werkt. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld, gehaald worden en of dit op de meest efficiënte en effectieve manier gebeurt.

De Rekenkamercommissie van Baarle-Nassau bestaat uit raadsleden, externe leden en een externe voorzitter.

Afgeronde onderzoeken

De Rekenkamercommissie heeft afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd. Publicaties van de Rekenkamercommissie vanaf 2010:

Samenstelling rekenkamercommissie

De samenstelling van de rekenkamercommissie in de gemeente Baarle-Nassau:

 • Mevrouw dr. S. (Sabine) van Zuydam (Voorzitter)
  M: 06-330 494 68 en E: sabine@necker.nl
  Necker van Naem
  Goeman Borgesiuslaan 77
  3515 ET Utrecht
 • Mevrouw B.E.A. (Elsemiek) Smits-Muis (Ambtelijk secretaris)
  M: 06-47041491
  Necker van Naem
 • Mevrouw D.J.C. Deckers (Didi), raadslid gemeente Alphen-Chaam (lid)
 • De heer B.W.J. Kleiren (Björn), raadslid gemeente Alphen-Chaam (lid)
 • De heer H.J.C.M. Jansen (Huub), gemeente-Baarle-Nassau (lid)
 • De heer C.J. de Jong (Cees), gemeente-Baarle-Nassau (lid)
 • De heer G.W.M. van Vugt (Frits), raadslid gemeente Gilze en Rijen (lid)
 • De heer J.C.M. Wouters (Jac), raadslid gemeente Gilze en Rijen (lid)