Studietoeslag

De studietoeslag is bedoeld voor scholieren en studenten die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken.

Aanvragen

U vraagt studietoeslag aan met het ‘Aanvraagformulier studietoeslag ’. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier mailt u naar sociaaldomein@abg.nl. U kunt het formulier ook afgeven bij het gemeentehuis in Baarle-Nassau (Singel 1) of sturen naar de afdeling Sociale Zaken, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Let op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt.

Waarvoor is deze toeslag?

Een studietoeslag is voor scholieren of studenten die door een blijvende medische beperking niet kunnen werken.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de studietoeslag zijn:

  • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Baarle-Nassau;
  • u krijgt geen Wajong-uitkering;
  • u krijgt studiefinanciering via de Wet Studiefinanciering (WSF) of een basistoeslag via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS);
  • u bent door een arbeidsbeperking niet in staat om te werken;
  • u hebt geen inkomsten uit werk, met uitzondering van een stagevergoeding. Krijgt u een stagevergoeding, dan mag u de eerste € 197,15 per maand houden. Alles wat u meer verdient, trekken wij van de studietoeslag af.

Geef veranderingen zo snel mogelijk door

Wijzigt er iets in uw situatie? Dat kan gevolgen hebben voor uw recht op de studietoeslag. Het is belangrijk dat u die informatie zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Dat is de inlichtingenplicht.
Geef binnen 5 werkdagen aan ons door als u:

  • stopt met uw studie;
  • in loondienst of als zelfstandige (zzp-er) gaat werken; of
  • een stage gaat doen.

Geeft u wijzigingen of een stage niet of te laat aan ons door? Heb u daardoor te veel studietoeslag ontvangen of had u daar al geen recht meer op? Dan moet u dit geld altijd terugbetalen. Zorg dus dat u wijzigingen op tijd doorgeeft!

Bedragen

Bedragen toeslag
LeeftijdPer maand (per 1 juli 2023)
15 jaar€ 100,30
16 jaar€ 115,34
17 jaar€ 132,06
18 jaar€ 167,17
19 jaar€ 200,60
20 jaar€ 267,47
21 jaar en ouder€ 334,34

Heeft u nog vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van het Sociaal Domein. Deze kunt u rechtstreeks bellen of mailen. Heeft u geen contactpersoon, belt u dan naar ons algemene nummer 14 013 of mail naar info@baarle-nassau.nl. We helpen u graag verder.