Subsidie aanvragen

Met subsidie wil de gemeente activiteiten mogelijk maken die bijdragen aan onze maatschappelijke of sociale doelstellingen. Denk daarbij aan activiteiten voor Zorg, Jeugd en Veiligheid, Sport en bewegen of Kunst, cultuur en educatie.

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie voor één of meerdere van uw activiteiten? Dan is het belangrijk dat u het aanvraagformulier Welzijnssubsidie invult. U kunt het aanvraagformulier onderaan de pagina downloaden.

Er zijn twee soorten subsidie die u aan kunt vragen:

  • Structurele subsidie: Een structurele subsidie is een jaarlijks terugkerende financiële bijdrage in de kosten van activiteiten die  van onbepaalde duur zijn.
  • Incidentele subsidie: Een incidentele subsidie is een financiële bijdrage voor eenmalige activiteiten.

Wanneer moet ik mijn aanvraag indienen?

  • Structurele subsidie: aanvragen voor een structurele subsidie moeten voor 1 juni van het voorgaande jaar ingediend zijn. In 2021 dient u dus de subsidieaanvraag voor 2022 in.
  • Incidentele subsidie: aanvragen voor een incidentele subsidie moeten minimaal twee maanden voordat de activiteiten plaatsvinden ingediend zijn.

Alleen volledig ingevulde en tijdig ingediende aanvraagformulieren, voorzien van de gevraagde documenten, nemen we in behandeling.

U kunt uw formulier indienen bij Gemeente Baarle-Nassau, Sociaal Domein, Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau. Of mailen naar: subsidies@baarle-nassau.nl.

Waar let de gemeente op bij de beoordeling van uw aanvraag?

Als gemeente willen we met het subsidiebeleid de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk inzetten voor onze maatschappelijke -en sociale doelstellingen. In de Beleidsregels Welzijn 2014 kunt u lezen welke doelstellingen we hanteren. Dit document is onderaan de pagina te downloaden.

Vernieuwing van het subsidiebeleid

In 2021 werken we aan vernieuwing van het subsidiebeleid. We houden onze subsidieontvangers op de hoogte met nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven vindt u terug bij de downloads onder aan deze pagina. Daar vindt u ook de rapportage met de uitkomsten van de enquête die we onder de huidige subsidieontvangers hebben uitgehouden.

Meer weten?

Voor al uw vragen of opmerkingen over subsidies kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau via subsidies@baarle-nassau.nl.