Toegankelijkheid

Gemeente Baarle-Nassau wil dat iedereen alle informatie en diensten op de website gemakkelijk kan lezen en gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de website zodat die voldoet aan de toegankelijkheidseisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. En ook om verantwoording af te leggen over hoever ze daarmee zijn. Voor die verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren.

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.

Testen van de website

De website werd in april 2021 getest op toegankelijkheid/webrichtlijnen door een onafhankelijke stichting.

De laatste tests vindt u hier: Toegankelijkheidscontrole Baarle-Nassau april 2021 (PDF, 605 kb)  en Deelonderzoek Techniek ABG-gemeenten april 2021 (PDF, 744 kb) .
Verder is er verantwoording afgelegd via een toegankelijkheidsverklaring op de website van Logius (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties).

Pdf's

De digitoegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Baarle-Nassau kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op baarle-nassau.nl worden aangeboden aan deze webrichtlijnen voldoen. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.

Problemen met toegankelijkheid melden

Als u toch een probleem met de toegankelijkheid tegenkomt op deze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.