Ulicotenseweg Meerle

Het gedeelte de Meerleseweg 6 tot het kruispunt met de Lijmbeek wordt opnieuw ingericht. 

Wat gaan we doen

  • Betonplaten vervangen
  • Asfaltverharding aanbrengen (asfaltverharding is de laag weg waar het verkeer overheen rijdt)
  • Nieuwe en goede fundering aanleggen (fundering is de basis van de weg, deze ligt onder de asfaltverharding) 
  • Grasbetontegels in de bermen vervangen

Werkzaamheden

Voor er wordt gestart met de werkzaamheden wordt er contact opgenomen met inwoners in de omgeving.