Verkoop grond

We verkopen bouwkavels en ontwikkellocaties. Op deze pagina publiceren wij alle voorgenomen verkopen van bouwkavels en ontwikkellocaties.

Bouwkavels

We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Op dit moment hebben we geen bouwkavels beschikbaar.

Ontwikkellocaties

We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.

Op dit moment hebben we geen ontwikkellocaties beschikbaar.

Voorgenomen grondverkoop aan ontwikkelingsmaatschappij J.A. van Gisbergen BV

De gemeente Baarle-Nassau is voornemens om acht percelen bouwgrond te verkopen aan ontwikkelingsmaatschappij J.A. van Gisbergen BV. De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan Maaijkant 2e fase en gesitueerd aan Den Dries te Ulicoten. Het betreft de percelen, kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau, sectie M, nummer 723 ged. met een oppervlakte van in totaal circa 1.917 m2. Het bestemmingsplan staat op deze percelen woningbouw toe.

De gemeente geeft hiermee uitvoering aan de onderhandelingen die vanaf juli 2021 zijn gevoerd met koper. De volledige tekst van deze publicatie kunt u raadplegen in het Gemeenteblad.

 

 

Grondprijzen

Grondprijzen 2022 (exclusief BTW)

Grondprijzen 2022 (exclusief BTW)
Sociale huurwoningenGemeente Baarle-NassauMaaijkant 2e fase
Kavel t/m 120 m2€ 192 p/m2€ 167 p/m2
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2€ 230 p/m2€ 175 p/m2
Vrije sector huurwoningen  
Tussenwoning€ 235 p/m2€ 178 p/m2
Hoekwoning€ 235 p/m2€ 196 p/m2
Appartement€ 291 p/m2 bvo€ 232 p/m2 bvo
Koopwoningen   
Tussenwoning€ 240 p/m2€ 178 p/m2
Hoekwoning€ 255 p/m2€ 196 p/m2
Tweekapper€ 291 p/m2€ 232 p/m2
Vrijstaand€ 301 p/m2€ 250 p/m2
Appartement€ 291 p/m2 bvo€ 232 p/m2 bvo
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling  
Vrijstaand€ 301 p/m2€ 250 p/m2
Percelen t.b.t tussen- en hoekwoningen€ 240 p/m2€ 178 p/m2
Percelen t.b.v. tweekappers en vrijstaand € 291 p/m2€ 232 p/m2
Percelen t.b.v. appartementencomplexen€ 291 p/m2€ 232 p/m2
Zendmasten en overige nutsvoorzieningen  
Zendmasten (jaarlijkse huurprijs)€ 6.324 (p/provider) 
Plaatsing extra antenne/medegebruik€ 3.162 (toeslag) 
Overige nutsvoorzieningen€ 208 (p/m2) 
Innovatieve woonvormen  
Huisvesting anders dan reguliere woningbouwtaxatie/residueel 
Overige functies  
Kantorentaxatie/residueel 
Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerktaxatie/residueel 
Maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerktaxatie/residueel 

 

Specifiek voor het project Maaijkant 2e fase in de kern Ulicoten zijn afwijkende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld. Deze zijn separaat opgenomen in de tweede kolom.