Verkoop grond

We verkopen bouwkavels en ontwikkellocaties. Op deze pagina publiceren wij alle voorgenomen verkopen van bouwkavels en ontwikkellocaties.

Bouwkavels

We verkopen bouwkavels aan particulieren, bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien aan welke voorwaarden uw bouwplan minimaal moet voldoen. Als voor een bepaalde kavel nadere voorwaarden gelden, hebben we deze opgenomen in de selectiecriteria.

Op dit moment hebben we geen bouwkavels beschikbaar.

Ontwikkellocaties

We verkopen ontwikkellocaties aan bouwbedrijven, ontwikkelaars en woningcorporaties. Bij ontwikkellocaties moeten we nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Bij de selectiecriteria kunt u zien aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor die locatie in te schrijven voor de selectieprocedure.

Grondprijzen 2023

Sociale huurwoningen
Sociale huurwoningen Gemeente Baarle-Nassau Maaijkant 2e fase
Kavel t/m 120 m2 € 192 p/m2 € 167 p/m2
Aanvullende prijs per m2 indien kavel > 120 m2 € 230 p/m2 € 175 p/m2
Huurwoningen vrije sector
Vrije sector huurwoningen Gemeente Baarle-Nassau Maaijkant 2e fase
Tussenwoning € 235 p/m2 € 178 p/m2
Hoekwoning € 235 p/m2 € 196 p/m2
Appartement € 291 p/m2 bvo € 232 p/m2 bvo
Koopwoningen
Koopwoningen Gemeente Baarle-Nassau Maaijkant 2e fase
Tussenwoning € 240 p/m2 € 178 p/m2
Hoekwoning € 255 p/m2 € 196 p/m2
Tweekapper € 291 p/m2 € 232 p/m2
Vrijstaand € 301 p/m2 € 250 p/m2
Appartement € 291 p/m2 bvo € 232 p/m2 bvo
Bouwkavels
Bouwkavels voor particuliere ontwikkeling Gemeente Baarle-Nassau Maaijkant 2e fase
Vrijstaand € 301 p/m2 € 250 p/m2
Percelen t.b.t tussen- en hoekwoningen € 240 p/m2 € 178 p/m2
Percelen t.b.v. tweekappers en vrijstaand € 291 p/m2 € 232 p/m2
Percelen t.b.v. appartementencomplexen € 291 p/m2 € 232 p/m2
Voorzieningen
Zendmasten en overige nutsvoorzieningen Gemeente Baarle-Nassau  
Zendmasten (jaarlijkse huurprijs) € 6.324 (p/provider)  
Plaatsing extra antenne/medegebruik € 3.162 (toeslag)  
Overige nutsvoorzieningen € 208 (p/m2)  
Woonvormen
Innovatieve woonvormen Gemeente Baarle-Nassau
Huisvesting anders dan reguliere woningbouw taxatie/residueel
Overig
Overige functies Gemeente Baarle-Nassau
Kantoren taxatie/residueel
Maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk taxatie/residueel
Maatschappelijke voorzieningen met winstoogmerk taxatie/residueel

Specifiek voor het project Maaijkant 2e fase in de kern Ulicoten zijn afwijkende grondprijzen (exclusief BTW) vastgesteld. Deze zijn apart opgenomen in de 2e kolom.